موضوعات اخیر

دسته: آقای سیّد علی خامنه‌ای

 • خانوم فرح پهلوی

  خانوم فرح پهلوی، به گمان کشیدن ناخون طرح خانوم فرح پهلوی بوده است، گویا گمان می برده اند ریشه ی مخالفان از آن دیار به آن ترتیب کشیده می شود و ایشان با آن درد و ترسی که تحمیل داشته اند ریشه می دوانند، به گمان خانوم فرح پهلوی آقای محممد رضا[…]

 • خانوم ماندانا مانی

  در تارا(ترکیه) به گمان مشکلاتی هست در ارتباطات دست کم از این منظر، به عنوان مثال خرید سیم کارت اعتباری برای شهروند غیر بومی نزدیک به بیش پانصد و هشتاد تا ششصد و شصت هزار تومان، دویست و نود لیر تا سی صد و سی لیر(اینترنت قطع شد، بلا نسبت گویاله می[…]

 • تبلیغ خشونت

  گمان‌هایی برده شده، آیا مایل نیستید به تبلیغات خشونت از جانب مدّعیان سلسلهٔ آقای ابراهیم خاصه بازماندگان ادّعایی جوشیده از آقای محمّد و روحانیون شیعه چون آقای خامنه‌ای بپیوندید، آیا گمان نمی‌برید تکرار پنجاه و هفت شمسی سرگرم کننده باشد همچون آنچه اتّفاق افتاد، آیا وضعیّت جاری قابل تحمّل است، اگر فرض[…]

 • هواپیمای فوکر مرز قزّاقستان

  احتمالاً نزدیک به بیش از یک سال گذشته هواپیمایی فوکر در حوالی قزّاقستان سقوط کرد و ما به خاطر نداریم دلیلی روشن از سقوط آن اعلام شده باشد تنها گزارش سلامت هواپیما به حضور ذهن ما می‌رسد، به نظر تلاشی برای نوعی تلقین به ما که قدرتی ماورایی داریم بوده است که[…]

 • خشم حقارت

  این دار و دسته و قوم حقیر شده‌اند، رسیدن از چنان سطحی به این حال ایشان را زیر و زبر ساخته است، در همان سو احتمالاً ممکن است هر چیزی را از دور و نزدیک بدرند. چنین گمان برده‌ایم. هفده و یازده دقیقهٔ شنبه هجده دی هزار و چهارصد شمسی.

  اگر این گمان نزدیک به واقع باشد و گرهی افتاده باشد در کار گمان می‌بریم دختر آقای قالیباف در آن موضوع دخیل هستند و احتمالاً انتشار دارایی در مسیر برطرف سازی از راه‌های مناسب است. ۰۵:۴۶ چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰.

  در صورت وجود شرایط گمان می‌بریم[…]

 • خوراک روحانیون

  مایلیم ارتزاق روحانیون(نوع غذا و آشامیدنی، ترکیبات، ماخذ تهیّه) رصد گردد با امکان دسترسی عمومی آنلاین، افرادی که سبب ارتزاق آقای خامنه‌ای و خانوادهٔ ایشان چیزی بیش از آنچه در بهزیستی یا ندامتگاه مقرّر است هستند ممکن است جهت ارسال به گوآنتانو بررسی گردند، دست کم ارادهٔ ما چنین است، یکی از[…]

 • حذف افراد در جبههٔ جنگ عراق در فلتا

  به نظر پروژه‌ای از حذف افراد زاویه دار با ولایت فقیه توسّط آقای موسوی در جبه‍هٔ جنگ در دوران جنگ با عراق در فلتا بر قرار بوده‌است، دست کم ما گمان میبریم آقای سیّاحی مرتبط به کارخانجات میهن یکی از شاهدین این بحث در تدارک پشت خطّ مقدّم بوده‌اند، چنین گمان برده‌ایم،[…]