موضوعات اخیر

دسته: نرخ، قیمت در دایرۀ اختیار منظر

  • نرخ، قیمت در دایرۀ اختیار منظر

    مایلیم هر چهار مورد مسدود سازی دارایی و مصادرۀ آن به نفع نهاد منظر، پیگرد(تعقیب) قضایی و اجرای مجموع جزا در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر قرارگیری امکان خرید 6 درصد از سهام هِپکو توسّط سهامداران اصلی خصوصی آن(45%) با فرض عدم احتساب ما در آن رسته بدون بهره و[…]