موضوعات اخیر

دسته: کلام منظر

  • کلام منظر

    آیا نخواندن و عدم مطالعهٔ محتوای Nesby.ir گریز از واقعیّت جاری نیست. هفده و سی و یک دقیقهٔ سه‌شنبه بیست و یک دی هزار و چهارصد شمسی.

    چنین گمان برده‌ایم: ما بدون این وبسایت و قیدیّاتش هیچ نیستیم، آیا از حَیَوانات انتظار ترازوی انسانی داشتن خود[…]