موضوعات اخیر

دسته: hifor.ir

  • وضعیّت hifor.ir

    به نظر دسترسی به سایت hifor.ir با آی پی فارا(روسیه) و اوکراین مسدود شده است(هر یک یک آزمون)، روز گذشته نیز ما دسترسی با آی پی فارا را مسدود یافتیم، باغستان شهریار، ۲۳:۱۳ شنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۱.

    تغییر نسخهٔ php از ۸.۱ به ۸ نیز در[…]