موضوعات اخیر

دسته: Shahsy Site of Mr viewbase

  • سایت شحصی شحص منظر

    با غیر فععال سازی افزونه ی Gutenberg از طریق تغییر نام افزونه در نرم افزار PowerFTP در Droid(دروئید) مشکل سایت شحصی با دامنه ی Personally.ir بر طرف شد امما هنوز جا به جایی محتوا به دامنه ی Nivy.ir صورت نگرفته است، خطا یاب Wordpress افزونه ی Gutenberg را معررفی داشتند، آقای والد[…]