موضوعات اخیر

دسته: موسیقی

  • خانوم ها هایده و مهستی

    به گمان فوت خانوم ها هایده و مهستی توسسط شخص پسر ارشد آقای جننتی دبیر شورای نگهبان بر بستر فر آ هم از آقای خامنه ای با همکاری خانوم فرح پهلوی صورت گرفته است، به گمان جرققه ی نخست تصاحب منزل خانوم هایده بوده است برای آقای علی جننتی، 20:26 جمعه 18[…]

  • موسیقی

    در کنسرت آقای یانی دودوک سازی ارمنی معرّفی می‌گردد، چنین به گمان ما رسیده است که این موضوع با تحدید آقای یانی و آقای احتجام آذربایجان صورت گرفته است و به گمان ما آقای خامنه‌ای در این خصوص بی تاثیر نبوده‌اند. باغستان شهریار، ۲۲:۴۶ جمعه ۱۳ اسفند ۱۴۰۰.

    […]