موضوعات اخیر

دسته: مخدّر صنعتی

  • گمانی از دیدار پزشک

    در تیتر نوشته “دیداد” به “دیدار” اصلاح شد، باغستان شهریار، 02:51 پنج‌شنبه 1 اردیبهشت 1401.

    تولید کوید، درمان‌های گسستی چون شوک، روش‌های ترک اجباری چون کمپ‌های NA، تولید مخدّرات صنعتی، رفتارهای پزشکی فاقد شرافت و شراکت در این قبیل، شاید بتوان گمان برد آنکه به تولید[…]

  • آقای بهرام عین اللهی

    شش و سه دقیقهٔ جمعه پنج آذر هزار و چهارصد شمسی، آیا ما به شخصیّت گرانمایه اشاره داشته‌ایم، این ایجاب وضعیّت است که چوب نازک کبریتی شده است ستون پایانی حکایتی، احتمالاً، دست کم یکی از آن‌ها، البتّه گمان ما همان پایانی‌ست، بلا نسبت ستون و چوب کبریت، چنین به گمان ما[…]