موضوعات اخیر

دسته: دوران‌ها

  • دوران کودتای آقای خاتمی و پویش‌سرور

    چهار و پنجاه دقیقۀ بامداد شنبه بیست و دو آبان هزار و چهارصد شمسی، تداوم انتشار محتوای Gardun.ir در Nesby.ir در فضای مدیریّت محتوا کلید خورد. چهار و پنجاه و شش دقیقۀ همین روز، همانطور که در Gardun.ir امکان ذخیرۀ محتوا در سیستم مدیریّت محتوا احتمالا به دلیل ایجاد اختلال در جاوا[…]