موضوعات اخیر

دسته: سلبریتی

  • آقای امیر تتلو

    پیشتر به این موضوع گمان برده ایم که خانوم سحر قریشی مجبور به همراهی با آقای امیر تتلو شده اند، این موضوع به گمان به آقای امیر تتلو نیز تحمیل شده است، آنچه به گمان رسید تمایل آقای زاکانی(شهردار تهران) برای بودن با خانوم سحر قریشی بوده و امتنای خانوم سحر قریشی[…]

  • مشاهیر، سلبریتی‌ها

    سیزده و سی و سه دقیقهٔ سه‌شنبه دو آذر هزار و چهارصد شمسی، قرار برطرف شدن وضعیّت مالکیّت خانوم بریتنی اسپیرز بر دارایی خود به پیشنهاد تغییر داده شده است.