موضوعات اخیر

دسته: ارتباط

 • رومینگ تلفن همراه

  در سطح کشور مایلیم موضوع رومینگ در منظور «حذف هزینه ی اضافه» برچیده شود و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این مسیر تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد و در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور هم در خصوص ایشان[…]

 • ارتباط

  مایلیم دارایی افراد اخلالگر در ارتباط مسدود گردد، باغستان شهریار، ۰۰:۱۷ یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۱.

  آیا تهیّهٔ اینترنت و خطوط ارتباطی از یک مرکز به مفهوم صدور اجازهٔ رصد محتوا توسّط آن مرکز است که ارتباط کاربر توسّط آن مرکز مورد رصد قرار گیرد، اگر مناسبت[…]

 • منطق در ارتباط، تعامل، مذاکره

  به گمان استفاده از منطق مخاطبْ فرد را بر اکثریّت مطلق موقعیّت مشرف می‌سازد. باغستان شهریار، ۱۷:۵۹ پنج‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰. ما از پس از گمان حذف شد، ۱۸:۲۷ همین حوالی. ساکن بر انتهای مخاطب افزوده شد، “ما” پس از “مخاطبْ” به “فرد” ویراست شد، ۱۸:۳۲ همین حوالی.