موضوعات اخیر

دسته: خانواده

 • والدین شخص منظر

  در ساعات اخیر به خانوم والده نیز گفته شد مضمونی شبیه چنین که به نظر گوش ها و زبان شما نیز مناسب است بر طرف شود. با هر دو شخص ایشان، خانوم والده و آقای والد به ترکی صحبت می شود، ترکی مذکور به نظر تراش خورده از ترکی منطقه ی مغان[…]

 • کودک همسری و ازدواج اجباری

  در دو مورد پیشتر مطرح شده، حدد اقلل سنن ازدواج و حذف خون بس اجرای مجموع جزا تمایل شده است، مایلیم آن دو موضوع لحاظ گردند و در صورتی که در مسیر لحاظ حدد اقل سنن ازدواج و حذف خون بس شخص مشکل سازی بودند تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع[…]

 • حقّ طلاق

  مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص مطرح دارندۀ موضوعاتی جبری همچون حقّ طلاق یا حقّ عدم تمکین یا اجازۀ مسافرت اجرا شود، باغستان شهریار 11:58 سه‌شنبه 13 اردیبهشت 1401. در این فاصله یا از ظنّ ما خارج و پیش نویس باقی مانده است و یا به[…]

 • جزای مناسب مسئول حبس کمپ یا اجرای شُک‌های عصبی

  در ادامۀ سخن پیشین به گمان ما این قبیل رفتار خروج از دایرۀ انسان است، به گمان اینکه بستر این چنین موضوعاتی چیست و دلیل فرآهم بودن آن چه شخص یا اشخاصی هستند و چه کسانی آن را اجرا داشته‌اند و اگر نظارتی بر آن است چه کسانی بر اجرای آن نظارت[…]

 • ازدواج با محارم نسبی، وصلت با فامیل درجهٔ یک خونی

  در خصوص ازدواج با محارم نَسَبی گمان می‌بریم تا آنجا که به خود افراد مرتبط است به خود ایشان مرتبط است و مرز آن ایجاد هزینه برای جامعه است به عنوان مثال آوردن فرزند بدون غربال و بررسی پزشکی. گمان می‌بریم ممنوعیّت فرزند آوری این قبیل مناسب باشد مگر اینکه هزینهٔ بررسی[…]

 • فرزند آوری و حضانت

  به گمان ما احتمالاً اگر احساس می‌شود احترام کافی از جانب دیگران در نظر گرفته نمی‌شود مناسب خواهد بود در عوض فرزند آوری حضانت فرزندی پذیرفته شود، این موضوع گمان می‌بریم در به تعادل رساندن حسّ مالکیّت نسبت به فرد و ایجاد احترام موثّر باشد. ۰۸:۵۴ دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰.

  برای نجات دادن کسی از مرگ احتمالاً باید نخست زندگی را شناخت. چنین گمان برده‌ایم. آیا نشناختن زندگی کفایت است بر منفعل بودن در مواجهه با چنین موضوعاتی، مرز افعال آن کجاست. هفت و پنجاه و چهار دقیقهٔ سه‌شنبه شانزده آذر هزار و چهارصد شمسی. شامل بودن به دستهٔ اختیار و خانواده[…]

 • مصرف دارو

  جامعه‌ای که مایل است پزشک داروهای سریع اثر کننده را به تاثیر اصولی و با کیفیّت ترجیح دهد به نظر شما در بند کیفیّت است، ما روئت داشته‌ایم که نالهٔ کیفیّتِ کم را زار زده‌اند گویی خویش به دنبال کیفیّت بوده باشند، ایشان به نظر ما در درون غارتگر و افسار بریده‌اند[…]

 • احترام

  هیچ کس فی البداهه لایق احترام نیست، احترام موضوعی اکتسابی‌ست، احترام نگذاشتن به مفهوم بی احترامی کردن نیست، برخی امور ناگزیرند امّا اینکه مرز موضوعات کجاست و اختیار در چه حدّی‌ست بحث دیگری‌ست، همه چیز حکایت هزینه‌هاست و گاهی احساسات سنجش آنها را سخت می‌سازد، زمان، خشم و افسردگی هم نوعی از[…]

 • شعار

  اگر چنین موضوعی نزدیک به واقع باشد چه کسانی شعار مرگ سر می‌دهند و چه هدفی را دنبال می‌کنند، آیا در جامعه‌ای خِرَدسوز و مقلّدباره که کورسو نشانه‌هایی از عقل در ارزش‌ها و فضیلت‌هایی چون دروغ و خیانت و بی شرفی در حال سو سو زدن است چنین سوالی مطرح داشتن می‌تواند[…]