موضوعات اخیر

دسته: مادر

  • شعار

    اگر چنین موضوعی نزدیک به واقع باشد چه کسانی شعار مرگ سر می‌دهند و چه هدفی را دنبال می‌کنند، آیا در جامعه‌ای خِرَدسوز و مقلّدباره که کورسو نشانه‌هایی از عقل در ارزش‌ها و فضیلت‌هایی چون دروغ و خیانت و بی شرفی در حال سو سو زدن است چنین سوالی مطرح داشتن می‌تواند[…]