موضوعات اخیر

دسته: مجازات ترس

  • قطع نخاع

    به نظر در خصوص مشکل سازی در پاکسازی مین و نظارت بر ما و حضور در بر ما وزارت اطّلاعات متولّی اصلی است، چنین گمان برده‌ایم. ده و بیست و نه دقیقهٔ یک‌شنبه بیست و شش دی هزار و چهارصد شمسی. و احتمالاً مشکل نقل و انتقال دارایی ما نیز به همان[…]