موضوعات اخیر

دسته: ورزش

 • ورزش کشتی

  در ادامه ی سخن پیشین در خصوص دوپینگ آقای یزدانی که گمانی از تحدید شدن اشخاص والدین ایشان برای دوپینگ ایشان مطرح شده به نظر آن شرایط به نوعی نمایش جهت رصد ما ایجاد شده است که چنان گمان برده و بنویسیم و به گمان در مجموع آقای حسین یزدانی بابت دوپینگ[…]

 • همراهی با سلامت مددعیان سلسله ی آقای آدم

  مایلیم به شرط احتجام دسترسی به ویزیت و محصولات پزشکی، خوراک و نوشیدنی برای مددعیان سلسله ی آقای آدم که در مسیر زدودن محافل و تاثیرات آن سلسله هستند قطع گردد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، تیتر نوشته از “مراقبت از[…]

 • اسنوکر

  اسنوکر کلاسیک، دست کم در فلتا(ایران) و دست کم در محافلی که به گمان ما رسیده انگلیسی یاد می شود، در اسنوکر کلاسیک به نظر قانونی هست که ایجاد ماکس یا اسنوکر را توسسط شاری که به آن ضربه زده می شود مجاز می شمارد، گمان می بریم این قانون نا مناسب[…]

 • فوتبال

  به نظر در فوتبال در ضربه ی کاشته همچون پنالتی قانونی هست که ضربه ی مجدد(چند ضرب) از شخص بازیکن ضربه زننده را مجاز نمی دانند، گمان می بریم مناسب است تیر دروازه استثنای این موضوع باشد به ترتیبی که اگر توپ به تیر برخورد داشت و بازگشت شخص بازیکن ضربه زننده[…]

 • فدراسیون ورزشی

  مایلیم دارایی رئیس فدراسیون فوتبال و اتومبیل رانی مسدود، مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا و مورد پیگرد قضایی قرار گیرند، باغستان شهریار 03:06 یکشنبه 4 اردیبهشت 1401.

  مایلیم هر شش جزا در خصوص هر فرد مشکل ساز در مسیر برپایی مدیریّت فدراسیون‌های ورزشی بر اساس[…]

 • آقای علی پروین

  مایلیم هر شش جزا در خصوص پسر آقای علی پروین آقای محمّد پروین اجرا شود. ۱۹:۴۴ شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰. همینطور خود ایشان، ۲۰:۰۸ همین روز.

 • آقای عادل فردوسی پور

  در مجموع چنین گمان برده‌ایم. گویا آقای فردوسی پور به صلاحدید آقای خامنه‌ای در مجالس قتلی حضور داشته‌اند، به نظر هدف از این موضوع بازتاب ناخودآگاه ترس در وجود مخاطبین برنامهٔ نود بوده است. قتل پزشکی که پیشتر به آن اشاره شده است، کالبد ایشان طبق آنچه مطرح شد در تونل توحید[…]