موضوعات اخیر

دسته: سخن

  • من و ما در کلام

    به گمان چدا از مواردی که لفظ “ما” منظور فرد شخص نیست و دلالت به جمعی دارد در دیگر موارد اگر استفاده از “ما” جهت اشاره به خویش مورد استفاده قرار می گیرد برای رسیدن به استفاده از “من” به گمان رسیدن به “ما” در منظور جمعی از اشخاص نیاز است. از[…]

  • مالکییت کلام و تبعات آن

    پیشتر در گبضه(Gebze) در خصوص گمان خویش از تاثیر کلماتی که در آغاز و پایان دیدار استفاده می شوند سخن به میان آمده است، بر فرض در پایان دیدار برای شخصی بدون شناختی مناسب آرزوی سلامتی داریم و آن شخص پس از آن مرتکب به فعلی می شوند که منافع جامعه را[…]

  • قسم مسئولیّت سیاسی

    مایلیم با تصمیم گیرندگان ساختار قانونی تمامی کشورهایی که در آنها برای انجام مسئولیّت سیاسی نیاز به قسم یاد کردن است دیدار داشته باشیم. چهارده و چهل و هشت دقیقهٔ یک‌شنبه دوازده دی هزار و چهارصد شمسی.