موضوعات اخیر

دسته: منظر

 • احوال شخص منظر در باغستان شهریار

  دقایقی قبل تمایل ما چنین شد که راه نفَس سه دسته شخص بسته شود، به این سه دسته در طرح موضوع اراده به مکیدن جان اشاره شده است، موضوع آقای آدم و سلسله ی ایشان، مشکل در جا به جایی دارایی منظر و مشکل در مسیر اجرای جزا. ذخیره لحظاتی دچار تاخیر[…]

 • وضعییت Gardun.ir

  روز گذشته به استفاده از جستجوگر Google در سایت Gardun.ir تمایل داشتیم، در سایت مرتبط متوججه شدیم که با پیغام خطای “

  403. That’s an error. Your client does not have permission to get URL /controlpanel/all from this server. That’s all we know.

  نامی که با آن شخص منظر را به شخص منظر از کودکی معررفی داشته اند و در سِجِل یا همان شناسنامه نوشته شده است «طه مهدی عبادپور» است که حساب های معررفی شده به همین نام نزد بانک ایجاد شده اند و کد مللی مرتبط در حساب مربوط به شخص منظر نیز[…]

 • احوال شخص منظر

  پیشتر از تمایل خویش به اخذ تابعییت برخی کشور ها با گمان به تمایل ایشان در قبول منظر به عنوان شهروند خویش سخن به میان آمده است، در جستجوی دو کلمه ی تابعییت و تابعیّت به نتیجه ای در این خصوص نرسیدیم البته در همان تعداد کلمه ای که افزونه ی Search[…]

 • والدین شخص منظر

  در ساعات اخیر به خانوم والده نیز گفته شد مضمونی شبیه چنین که به نظر گوش ها و زبان شما نیز مناسب است بر طرف شود. با هر دو شخص ایشان، خانوم والده و آقای والد به ترکی صحبت می شود، ترکی مذکور به نظر تراش خورده از ترکی منطقه ی مغان[…]

 • صدا و سیما، رادیو و تلوزیون فلتا(ایران)

  شبکه ی پنج را شبکه ی تهران می پنداریم و مایلیم چنین باشد، 21:39 پنج شنبه 20 مرداد 1401 آگوست 11 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

  مایلیم شبکه ی رادیویی خبر از شبکه ی تلویزیونی خبر ایجاد شود با قابلییت پخش ایینترنتی آنلاین با حجمی[…]

 • دارایی منظر

  مایلیم مصادره ی بانک مللی فلتا(ایران) و حکومت های جهان لغو گردد، 01:47 سه شنبه 18 مرداد 1401 آگوست 9 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. شاید نزدیک بیش از یکی دو ماه پیشتر مقطعی بود که گمان بردیم چنان سلسله ی آقای ابراهیم یا آقای آدم تنیده شده اند در تار[…]

 • یاد گرفتن پرواز از دیگری

  شاید با بررسی شخصی زمین گیر پرواز را آموخت امما گمان نمی بریم با پیروی و تاسسی به شخصی زمین گیر پرواز به دست آید، 23:47 یکشنبه 16 مرداد 1401 آگوست 8 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

 • احوال منظر در تارا(ترکیه)

  با تاکسی به ایستگاه مترو گبضه، خط مارمارای، از آخرین ایستگاه شرقی(گبضه) به آخرین ایستگاه غربی(هالکالی) و از آنجا با اتوبوس به فرودگاه، چنین چیده شده، در مترو هستیم تازه راهی شده اند یکی دو ایستگاه، عدم دسترسی به نقدینگی، ۰۸:۵۷ شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ آگوست ۶ ۲۰۲۲. “مارمارا” به “مارمارای” ویراست[…]

 • وضعییت منو، شرح و توضیح

  در پابرگ سایت متن توضیح ترتیب نوشته ها از “نوشته‌ها بر اساس زمانِ ویرایش فهرست می‌گردند و ایجاد نیز ویرایش است، ویرایش ممکن است شامل متن، موضوع، برچسب و این قبیل باشد.” به “نوشته ها بر اساس زمان ویرایش ترتیب می گیرند و هر نوشته ی ویرایش شده در ابتدای فهرست نوشته[…]

 • بنیاد

  پیشتر در خصوص صرف نظر از تغییر نام “بنیاد” به “هامون” سخن به میان آمده است امما موضوع به نظر با فراموشی بدون جزئییات مطرح شده، نام پیشین «بنیاد مستضعفان» بوده که مایلیم تنها «بنیاد» نام گیرد، 23:58 جمعه 14 مرداد 1401 آگوست 5 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

  […]

 • مشکل انتقال دارایی منظر

  مایل نیستیم شخص غیر موافق جا به جایی نقدینگی منظر به حساب منظر دسترسی داشته باشند، در صورت بودن شخص ناقض مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد و در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور هم در خصوص ایشان به تحت[…]

 • مکاشفات، مشاهدات

  زمانی پیشتر احتمالا در ماه اخیر به گمان از آقای تایسون چنین به گمان رسیده است که سوهان کشیدن ناخن مناسب نیست، به نظر چنین رسید که اعصابی در ریشه ی ناخن وجود دارد که کشیدن سوهان باعث بر هم خوردن نظم آن ها و در نتیجه رشد نا مناسب ناخن[…]

 • مشکلات و سایت‌های دچار اختلال یا عدم دسترسی

  در سایت با دامنه ی Demup.ir دسترسی به ویرایشگر سایت با خطای 500 Request time out مواجه می شود، ایجاد پایگاه داده ی جدید از اططلاعات پیشین با استفاده از Cpanel و ایجاد کاربر جدید و برپایی سایت در پوشه ی قبلی Demup.ir/b همان نتیجه را رساند، پایگاه داده و کاربر پیشین[…]

 • انتقال دارایی منظر

  به گمان مسیر انتقال نقدینگی منظر از جانب بانک جهانی هموار است، 02:29 دوشنبه 10 مرداد 1401 آگوست ا 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

  گمان می بریم مناسب باشد دو باندروم صد عددی صد دلاری به دست ما برسد، در خصوص خانوم سما سیاحی تمایل[…]

 • خط هوایی منظر

  در خصوص موضوع تغییر تعداد موتور یا تغییر طرراحی موتور هواپیماهای مسافربری خط منظر که در پاراگراف پیشین مطرح شده و مربوط به همین روز زمانی پیشتر است در نوشته ی خط هوایی منظر مایلیم در صورت موجود بودن شخص مشکل ساز در فرآیند مذکور تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع[…]

 • شرکت نرم افزار منظر

  مایلیم در صورت تمایل آقای Eduardo Saverin ادواردو ساورین از مشورت رسمی ایشان یا نماینده، گروه یا اشخاص رسمی وابسته به ایشان در ساختار کامپیوتری منظر استفاده گردد، به گمان ایشان بنیانگذار Facebook هستند. 16:01 پنج شنبه 6 مرداد 1401 جولای 28 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

  خانوم فرح پهلوی، به گمان کشیدن ناخون طرح خانوم فرح پهلوی بوده است، گویا گمان می برده اند ریشه ی مخالفان از آن دیار به آن ترتیب کشیده می شود و ایشان با آن درد و ترسی که تحمیل داشته اند ریشه می دوانند، به گمان خانوم فرح پهلوی آقای محممد رضا[…]

 • اثبات من

  در ادامۀ سخن پیشین، مدّعی هستند فریب کارند، پس بگذارید به اثبات برسانند. باغستان شهریار، 18:55 شنبه 27 فروردین 1401. “بگذار” به “بگذارید” ویراست شد، 23:47 پنج شنبه 30 تیر 1401 جولای 21 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. املای “بگزارید” در توضیح ویراست به “بگذارید” ویراست شد، 23:56 همین حوالی.

  پیشتر به حذف کد ثبت آمار مربوط به سایت های Yandex.com و Microsoft.com اشاره شده است امما این موضوع را در توضیح آمار در پابرگ سایت در دامنه ی Gardun.ir لحاظ نداشته ایم و آن توضیح همچنان با نام سایت های مذکور که در مجموع با نام سایت Google.com و Ahrefs.com چهار[…]

 • نزدیک شدن به احتجام، رای اکثرییت

  عنوان نوشته از “شرط احتجام(رای اکثریّت، جمهور)” به “نزدیک شدن به احتجام، رای اکثرییت” و اسلاگ نوشته از “condition-of-ehtejam-republic” به “approaching-to-ehtejam-republic” ویراست شد، 11:42 دوشنبه 27 تیر 1401 جولای 18 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

  در خصوص آنچه از آن سهم داریم به دارایی ولی شامل[…]

 • شرح و توضیح توضیح پابرگ

  پیوند نوشته ی “بررسی برخی از سایت‌های فیلتر شده با آی پی فلتا(ایران)” در منویی با عنوان “Filter internet” ایجاد و به پا برگ افزوده شد، مشکل عدم کارایی ویرایشگر هنوز پابرجاست که با روش تغییر نام پوشه ی افزونه ها و پوشه ی افزونه های ضروری و فععال داشتن فهرست ها[…]

 • اتوریتی منظر و نماد سلسله ی آقای ابراهیم

  اتوریتی منظر، مایل به پذیرش کارمندان با نمادهای مرتبط به مددعیان سلسله ی آقای ابراهیم همچون حجاب نیستیم، با فرض به گمان پسر بودن هر فرزندی که آلتی کوچک شبیه آلت مردان دارد مایل نیستیم شخص با تایید نصف سهم از میراث فرزند پسر برای غیر فرزند پسر، تایید ساختار ازدواج مرتبط[…]

 • روحانیون

  روحانیون شیعه، گمان نمی بریم بشر موجودی کثیف تر از روحانیون شیعه ساخته باشد، ۱۹:۴۹ سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱ ۲۸ جون ۲۰۲۲ بلا نسبت تویله، گبضه. منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 عدم دسترسی به اینترنت و[…]

 • پروژه ی لباس منظر

  به گمان آقای برلوسکونی در موضوع لباس منظر نقش داشته اند، پیراهن(ادرار) و سوئی شیرت(تعریق بیضه، کوه پایه ی آلپ)، خانوم ماندانا مانی، پدر خانوم رامانا سیاحی و آقایان محسن رضایی، سعید محممد و جلالی، سوئی شیرت، تعریق عورت و بیضه از دامنه ی دماوند، آقای امپراتور ژاپن(پدر آقای امپراتور حاضر) کوه[…]

 • سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

  به گمان تصادف آقای علی کمانی از نیروهای هوا فضای سپاه در خمین ترور و نیز کار آقای روحانی احتجام پیشین بوده است، دست کاری در سیستم فرمان خودرو با کنترل از راه دور شبیه آن چه در واژگونی اتوبوس از مبدا کرمان به وقوع پیوست با تفاوت انفجاری در اتوبوس و[…]

 • دروغ و شرافت

  به گمان در توان انسانی دروغ گو نیست شریف بودن، ۱۳:۳۰ جمعه ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه). گمان نمی بریم مناسب باشد سکوت را در دایره ی دروغ تعریف داشتن، ۱۵:۴۲ همین حوالی. منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 عدم[…]

 • آرژانتین

  در میان واحدهای پول مللی که در سراسر جهان هر از گاهی مورد بررسی قرار گرفته به گمان وضعییت افت ارزش پول آرژانتین در دست کم یک سال گذشته بی نظیر است با شیبی نسبتاً یکنواخت، به گمان یکی از وظایف تعریف شده برای احتجام آرژانتین آقای آلبرتو آنگل فرناندز از جانب[…]

 • تعریف زندان و زندانی

  مایلیم هر شخصی که می توان آزادی او را خرید از زندان آزاد شود و در صورت موجود بودن شخص مشکل ساز تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا شود و در صورت موجود بودن شخص ناقض در این فرآیند همینطور در خصوص ایشان،[…]

 • عدم توانایی دروغ گفتن، ناتوانی پرداخت هزینه

  ما سکوت را نا مناسب یا از سر ترس نمی پنداریم، به گمان مناسب است بدون شهامت وجود صداقت را مشکوک پنداشتن، اگر فرض این گمان مناسب باشد با فرض این گمان اگر شخصی عدم داشتن صداقت را توانایی بپندارد به گمان آن چه پیشتر مطرح شده است در شرایط پرده افتاده[…]