موضوعات اخیر

دسته: کار

 • جواز کسب

  پیشتر همین روز در خصوص عدم نیاز به اخذ جواز در کسب سخن به میان آمده است و حذف استثنای اخذ جواز ساختمان مطرح شده که این موضوع را حذف می داریم، لازم نبودن پروانه ی ساختمانی جهت احداث بنا به گمان نا مناسب است، 23:29 جمعه 7 مرداد 1401 جولای 29[…]

 • تامین کار یا مسکن و خوراک

  مایلیم کار هر فرد تامین گردد و یا مسکن و خوراک وی، شش جزای ناقضان. احتمالاً نیاز به بررسی وزارت بودن تامین اجتماعی است. ۱۱:۰۵ یکشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۰.

 • پرورش دزد و گدا

  اگر خلّاقیّت تولید کار و سربلندی ندارید دست کم باعث پرورش درازدستی نشوید، شاید بتوانید این گمان را از ما بپذیرید. مراکزی ممکن است تولید کار را عهده دار باشند در آن راستا، پیشتر از مضمون پرورش گدا سخن به میان آمده است. در مجموع چنین گمان برده‌ایم. چهارده و چهل و[…]

 • لباس کار

  یازده و پنجاه دقیقهٔ پنج‌شنبه بیست و هفت آبان هزار و چهارصد شمسی، قرارهای مرتبط با لباس کار افراد به پیشنهاد تغییر داده شده است، پیشتر در خصوص لباس کار کارگران، پاکبانان، آتشنشانان و معدن کاران مواردی مقرّر گشته است.