مشاهیر، سلبریتی‌ها

تعداد پاراگرف: 1

سیزده و سی و سه دقیقهٔ سه‌شنبه دو آذر هزار و چهارصد شمسی، قرار برطرف شدن وضعیّت مالکیّت خانوم بریتنی اسپیرز بر دارایی خود به پیشنهاد تغییر داده شده است.