بانک مرکزی فلتا(ایران)

تعداد پاراگرف: 4

مایلیم در عابر بانک دریافت معادل ریالی تمامی ممالک میسسر باشد و معادل ریالی واحد پول هر کشوری که به کشور ملحق شده باشار(باشند) یا تنها متمایل به اتتصال بانکی باشار، بسته به نظر و تمایل بانک جدا از معادل ریالی به گمان مناسب است دست کم معادل دلار ایالات متتحده ی آمریکا، روبل فارا(فدراسیون روسیه) و فرانک فرانسه موجود باشار(باشند)، در خصوص ساختار مالی مرتبط به ما یا هر ساختار دارای تمایل مایلیم چنین باشد و در صورتی که زیر ساخت حکومت برای ارتباط با حکومت ها و صررافی های مناسب جهت تائید لحظه ای ارزش واحد پول فرآهم نشده باشد به ترتیبی مستقیم رایزنی و مذاکره با حکومت های دیگر کشورها و ممالک فرآهم آید و در صورتی که در مجموع بودر(بودند) شحصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، ۰۹:۳۴ چهارشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۱ اکتبر ۱۲ ۲۰۲۲ خانه ی آقای والد در باغستان شهریار. “متمایل” به “دارای تمایل” ویراست شد، ۰۹:۴۱. “روسیه” به “فارا(فدراسیون روسیه)” ویراست شد، ۱۱:۵۷.

در این زمان در هیچ یک از صفحات به گمان رسمی و غیر رسمی نرخ ارز اشاره ای به واحد پول(مارک) آلمان نشده است، مایلیم در فهرست واحدهایی چون پوند انگلیس یا یورو، مارک آلمان به عنوان واحد پول دووم پس از دلار ایالات متتحده ی آمریکا قرار گیرد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در این خصوص مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، مایلیم بررسی شود که چرا در هیچ یک از برگه های معررفی شده از جانب بانک مرکزی اشاره ای به مارک آلمان نشده و در صورتی که بودند شخصی در نتیجه ی بررسی یا مشکل ساز در فرآیند بررسی مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد. 02:22 پنج شنبه 3 شهریور 1401 آگوست 25 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. مایلیم سالیانه طراز اقتصادی کشورها و ممالک بررسی و ترتیب ارز ها بر اساس آن تنظیم گردد، 02:28.

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص ناقض حذف ارز ترجیهی در فلتا(ایران) اجرا گردد، همینطور در صورت وجود موارد مشابه در سطح کشور، شمول دستۀ “دسته بندی نشده” حذف شد، باغستان شهریار 12:56 دوشنبه 19 اردیبهشت 1401.

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص که در ادامه معرّفی شده است اجرا گردد، باغستان شهریار 11:56 پنج‌شنبه 15 اردیبهشت 1401.

 1. مرجع اخذ، 11:56 همین حوالی.
 2. آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی قائم مقام(عضو هيأت عامل) و همسر ایشان، 11:56 همین حوالی.
 3. آقای محمّد طالبی دبیر کل(عضو هيأت عامل) و همسر ایشان، 12:08 همین حوالی.
 4. آقای افشين خانی معاون ارزی(عضو هيأت عامل) و همسر ایشان، 11:56 همین حوالی.
 5. به روز رسانی ساعت مادربرد باعث یکسانی ساعت‌های موارد پیشین است، به هر حال به گمان در مجموع دقایقی بیشتر توفیر زمان نیست. 11:59 همین حوالی.
 6. آقای سعید مستشار معاون اداری و مالی(عضو هيأت عامل) و همسر ایشان، 12:01 همین حوالی.
 7. آقای پیمان قربانی معاون اقتصادی(عضو هيأت عامل) و همسر ایشان، 12:01 همین حوالی.
 8. آقای حسین فهیمی معاون حقوقی و امور مجلس و همسر ایشان، 12:05 همین حوالی.
 9. آقای مهران محرّميان معاون فناوری‌های نوین و همسر ایشان، 12:08 همین حوالی.
 10. آقای ابوذر سروش معاون نظارت و همسر ایشان، 12:10 همین حوالی.
 11. آقای محسن کریمی معاون بین الملل و همسر ایشان، 12:11 همین حوالی.