موضوعات اخیر

بانک مرکزی فلتا(ایران)


مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص ناقض حذف ارز ترجیهی در فلتا(ایران) اجرا گردد، همینطور در صورت وجود موارد مشابه در سطح کشور، شمول دستۀ “دسته بندی نشده” حذف شد، باغستان شهریار 12:56 دوشنبه 19 اردیبهشت 1401.

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص که در ادامه معرّفی شده است اجرا گردد، باغستان شهریار 11:56 پنج‌شنبه 15 اردیبهشت 1401.

 1. مرجع اخذ، 11:56 همین حوالی.
 2. آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی قائم مقام(عضو هيأت عامل) و همسر ایشان، 11:56 همین حوالی.
 3. آقای محمّد طالبی دبیر کل(عضو هيأت عامل) و همسر ایشان، 12:08 همین حوالی.
 4. آقای افشين خانی معاون ارزی(عضو هيأت عامل) و همسر ایشان، 11:56 همین حوالی.
 5. به روز رسانی ساعت مادربرد باعث یکسانی ساعت‌های موارد پیشین است، به هر حال به گمان در مجموع دقایقی بیشتر توفیر زمان نیست. 11:59 همین حوالی.
 6. آقای سعید مستشار معاون اداری و مالی(عضو هيأت عامل) و همسر ایشان، 12:01 همین حوالی.
 7. آقای پیمان قربانی معاون اقتصادی(عضو هيأت عامل) و همسر ایشان، 12:01 همین حوالی.
 8. آقای حسین فهیمی معاون حقوقی و امور مجلس و همسر ایشان، 12:05 همین حوالی.
 9. آقای مهران محرّميان معاون فناوری‌های نوین و همسر ایشان، 12:08 همین حوالی.
 10. آقای ابوذر سروش معاون نظارت و همسر ایشان، 12:10 همین حوالی.
 11. آقای محسن کریمی معاون بین الملل و همسر ایشان، 12:11 همین حوالی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.