تغییر اسامی شهرها

تعداد پاراگرف: 4

در خصوص نام “آرسا” برای “قوچان” به نظر “آسا” مناسب است، ۱۷:۲۰ چهارشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۱ ژانویه ۴ ۲۰۲۳.

منظور از نام نو برای “مورچه خورت” “لَوَند” است که لوند نوشته شده البتّه به گمان پیشتر به این موضوع در محتوایی که به گمان ما توسّط همسر آقای خاتمی(احتجام(رئیس جمهور) پیشین) دچار مشکل و دسترسی به آن مقدور نشده اشاره شده است، باغستان شهریار، 19:57 یکشنبه 28 فروردین 1401.

مایلیم هر شش جزا در خصوص هر فرد مشکل ساز در مسیر اصلاح اسامی اجرا شود. ۲۲:۲۷ چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۰.

ده و چهل و چهار دقیقهٔ شنبه بیست و دو آبان هزار و چهارصد شمسی، تغییر نام‌های مقرّر برای آرسا(قوچان)، نیسا(کرمانشاه)، سعیدیه(سیرجان)، مغان(پارس آباد)، لوند(مورچه خورت)، سولدوز(نقده)، ایرانشهر و هر آنچه به مرور از این دست محتملا مقرّر شده است به این سبک و روش منتفی در نظر می‌گیریم، از نظر ما احتمالاً بتوان گفت در تعیین این اسامی با نگاهی خوش بینانه دقّت کافی لحاظ نشده است که شاید مناسب باشد پیشنهاد تغییر برای ساکنین این جوامع مطرح گردد. بیست و دو و چهارده دقیقهٔ چهارشنبه بیست و شش آبان هزار و چهارصد شمسی، ایرانشهر افزوده شد.