تغییر مسیر با صد و هشتاد درجه به راهمان ادامه می دهیم

تعداد پاراگرف: 1

با حفظ خونسردی با صد و هشتاد درجه تغییر مسیر به راهمان ادامه می‌دهیم، شاید به ذهن خطور کند چنین مضامینی، چنین گمان برده‌ایم، پیشتر احتمالاً به مضامینی شبیه به این اشاره یا اشاراتی شده است. هشت و چهل دقیقهٔ چهارشنبه ده آذر هزار و چهارصد شمسی.