سینما فلتا(ایران)

تعداد پاراگرف: 8

به گمان فوت آقای امین تارخ قتل بوده، با آمپول هوا انجام گرفته و کار آقای محممد رضا گلزار بوده است، به گمان رفع تحدیدی چنان(قتل با آمپول هوا) کمی پیشتر حوالی آقای رئیسی احتجام فلتا(ایران) گمان بردیم که به نظر از جانب آقای گلزار بوده است، 21:57 شنبه 9 مهر 1401 اکتبر 1 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

به گمان خانوم کتایون ریاحی برای کشف حجاب تحدید شده هستند، گمان می بریم هم حمله به خانوم کتایون ریاحی و هم حمله به خانومی عضو گشت ارشاد که گویا دو خانوم با چاقو به ایشان حمله ور شده هستند کار آقای محممد رضا گلزار است، 02:00 دوشنبه 28 شهریور 1401 سپتامبر 19 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. “هم موضوع مذکور” به “هم حمله به خانوم کتایون ریاحی” ویراست شد، 02:10.

به گمان فوت آقای اصغر یوسفی نژاد کارگردان سینما که خونریزی مغزی عنوان شده بر اثر ضربه بوده است و کار شخص یا اشخاصی در تبریز بوده که وابستگی به آقای محسن رضایی در پندارشان بوده، به گمان وضعییتی از آقای محسن رضایی، زبان بریده ای، چشم بیرون شده ای یا ما تحت پاره گشته ای مناسب است دورادور فلتا(ایران) به خبر بگردد، 10:45 چهارشنبه 23 شهریور 1401 سپتامبر 14 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

سینمای فلتا(ایران)، به گمان دو شب پیشتر(پریشب) دارایی خانوم لیلا حاتمی و آقای علی مصففا و فرزند ایشان به جبر آقایان محسن رضایی و مسعود کیمیایی و سیید علی خامنه ای در دفتر خانه ای به نام غیر یا غیرهایی زده شده است، ۰۹:۲۸ پنج شنبه ۲ تیر ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه). منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 عدم دسترسی به اینترنت و نقدینگی، دسترسی به اینترنت اشتراکی از گوشی خانوم والده، اینترنت تا حوالی ۰۹:۵۰ نبوده است، پیش از آن دو سه بار احتمالاً به فواصل یک ساعت و اطراف آن بررسی شده است، ۱۰:۰۵ همین حوالی.

گمان می‌بریم قیصر و گوزن‌‌ها کار آقای علی حاتمی است، به گمان در فیلم گوزن‌ها فرزند آقای علی حاتمی خانوم لیلا حاتمی توسّط آقای مسعود کیمیایی تحدید شده‌اند، پس از 1357 شمسی نیز به گمان اشخاصی همچون آقای داریوش مهرجویی کارگردانی فیلم‌های آقای مسعود کیمیایی را بر عهده داشته‌اند، باغستان شهریار 13:05 جمعه 23 اردیبهشت 1401.

گمان می‌بریم مناسب باشد چند فیلم جدّی و کمدی با سناریویی همراه مرگ هنر پیشه یا هنرپیشگان اصلی امّا نه در پایان فیلم یا نزدیک آن اجرا شود، باغستان شهریار 03:29 شنبه 17 اردیبهشت 1401.

به گمان آقای اکبر عبدی از جانب آقای رئیسی احتجام وقت تحدید به مرگ شده‌اند تا در خصوص دروغ گویی همچون آقای روحانی در خصوص آقای رئیسی سخن به میان نیاورند، باغستان شهریار 20:16 سه‌شنبه 13 اردیبهشت 1401.

این احتمالا بیش از یک بار باشد که تصویر آقای نوید محمّد زاده را در حال استعمال دخانیات دیده‌ایم و گمان برده‌ایم به تحدید نزدیکان ایشان چنین تصویری کشیده شده است، پیشتر پدر و اکنون همسر ایشان، در خصوص آقای مهران مدیری نیز چنین به گمان ما رسیده است که با تحدید دختر ایشان چنین نتیجه‌ای حاصل شده است، گویا در فیلم آقای مسعود کیمیایی نیز از این قبیل تحدید بوده است در خصوص آقای پولاد کیمیایی، باغستان شهریار 03:07 سه‌شنبه 6 اردیبهشت 1401. در خصوص تبلیغ پپسی توسّط آقای لئو مسی نیز گمانی از تحدید داشته‌ایم که به نظر در خصوص فرزند ایشان بوده است، 03:11 همین حوالی.