پاکسازی فضای خالی حافظه ی ابزار الکترونیکی

تعداد پاراگرف: 1

از طریق اپلیکیشن های پاکسازی فضای خالی حافظه(محلل تگهداری فایل) فارغ از اینکه پیشتر چه نوع محتوایی در آن بوده است به گمان مناسب است امواج متمرکز فکری را پراکنده داشتن یا ضعیف ساختن، البتته این موضوع تلاشی نیز هست در مسیر جلوگیری از امکان ریکاوری و بازگردانی فایل های پاک شده، پیشتر کلمه ی Shreder در این خصوص به گمان در چستچوی اپ مناسب پاسخ داشت، Clear یا Delete برای Free space شاید آزمونی مناسب باشد در Play.Google.com فروشگاه اپ اندروئید گوگل. 13:14 سه شنبه 24 خرداد 1401، خانه Gebze گبزه تارا. به گمان پیشتر اشاره ای گذرا به این موضوع شده است که احتمالا در محتوای خارج شده از دسترس است که به نظر هنوز مسئول آن همسر آقای خاتمی(احتجام پیشین) هستند، 13:25 همین حوالی. یک فاصله پیش از نخستین نگارش زمان حذف شد، 14:52 همین حوالی.