پروژه ی لباس منظر

تعداد پاراگرف: 4

به گمان آقای برلوسکونی در موضوع لباس منظر نقش داشته اند، پیراهن(ادرار) و سوئی شیرت(تعریق بیضه، کوه پایه ی آلپ)، خانوم ماندانا مانی، پدر خانوم رامانا سیاحی و آقایان محسن رضایی، سعید محممد و جلالی، سوئی شیرت، تعریق عورت و بیضه از دامنه ی دماوند، آقای امپراتور ژاپن(پدر آقای امپراتور حاضر) کوه فوجی، به نظر تا قلله رفته باشند، اینترنت در قطع و وصل است، گوشی هات اسپات از دسترس ما خارج می شود، اینترنت از گوشی خانوم والده ی منظر، عدم دسترسی به نقدینگی، ۲۱:۲۷ دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه). تیتر نوشته از “پروژۀ لباس ما” به “پروژه ی لباس منظر” ویراست شد و این بخش در متن پیش از تاریخ نوشته شد که به این ترتیب منتقل گشت، ۲۱:۳۱ همین حوالی. اسلاگ نوشته از “our-clothing-project” به “clothing-project-of-viewpoint” ویراست شد، ۲۱:۳۶ همین حوالی. به گمان به دلیل ناراحتی از عدم دسترسی به پیراهن پس از رسیدن، سوئی شیرت از جانب آقای اردوغان تدارک شده است با درخواست آقای خامنه ای، خانوم ماندانا مانی افزوده شد و مورد عورت به بیضه اضافه گشت، ۲۱:۴۱ همین حوالی. در زمان بیماری کوید از سوئی شیرت در روز دووم یا سووم بهره بردیم برای گرم شدن پیش از رسیدن به گمان بی ثمر بودن واکسن و عظیمت شبانه حوالی پس از نیم شب به اورژانس شبانه روزی باغستان شهریار در شبی بارانی، ۲۱:۴۶ همین حوالی. “بیضه و عورت” به “عورت و بیضه” ویراست شد، ۲۳:۱۶ همین حوالی.

گمان می‌بریم گمان این مکتوب را خطا انگاشتن مناسب باشد. ۱۸:۳۴ یکشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۰.

گمان می‌بریم پیراهنی که از مبدا تارا در یکی دو سال گذشته به دست ما رسیده است ادرار آقای اردوغان بر روی آن نشسته است. ۱۰:۲۵ سه‌شنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۰. گمان می‌بریم واهمه داشته‌اند از این کار و آقای اردوغان ترک اصیل نبودنشان را گویا به رخ کشیده است و پیراهن شروع آزمایشی پروژهٔ بعدی بوده است. ۱۰:۴۷ همین روز.

به نظر پیش از رسیدن لباس ما به دست آقای خامنه‌ای چند زمانی در راه بوده است، نخست همان شرایط را با آقای اردوغان پس از پیاده روی در بلندی‌های اسپارتا داشته سپس با هواپیمای سفارشی به بیجینگ نزد آقای شی جین پینگ، استرالیا نزد آقای موریسن، واشنگتن نزد آقای بایدن و پسر ایشان آقای هانتر، ونزوئلا نزد آقای مادورو و وزیر امور خارجهٔ ایشان، آرژانتین نزد آقای رئیس جمهور و بریتانیا نزد ملکه شرایط مطرح شده بر روی لباس انجام شده و در نهایت به تهران رسیده است، در این ساعات گمان ما چنین است و هم به ترتیب و اعضای مطرح شده. نه و چهل و شش دقیقهٔ شنبه یازده دی هزار و چهارصد شمسی. به گمان ما وَ هر دو پسر و دختر آقای اردوغان و همسر ایشان، پنجاه و هشت دقیقهٔ همین ساعت. گمان، همسر آقای بایدن، ده و یک دقیقهٔ همین روز. و به گمان، برادر بزرگتر آقای خامنه‌ای و آقای کرّوبیو پسر ارشد ایشان اگر دیگری باشد و همسر آقای کرّوبی، ده و بیست و هفت دقیقهٔ همین روز. گمان، خانوم ماندانا مانی، یازده و بیست و شش دقیقهٔ همین روز.