شرکت‌ها

تعداد پاراگرف: 2

نوزده و چهل و دو دقیقهٔ یکشنبه بیست و سه آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار احداث کارخانجات را به پیشنهاد تغییر می‌دهیم.

سیزده و پنجاه و چهار دقیقۀ یکشنبه بیست و سه آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار کارشناسی تعیین قیمت محصولات قفل شکستۀ ماکروسافت و ادوبی را به پیشنهاد کارشناسی و تعیین قیمت تغییر می‌دهیم، شفّاف بودن این وضعیّت تمایل ماست، پیشتر برخی موضوعات نظیر پخش وضعیّت‌های قفل شکسته از جانب ساختارهایی چون ادوبی و وردپرس به گمان ما رسیده است.