مجمع ملل

تعداد پاراگرف: 10

به گمان حضور در سازمان ملل به شکلی تایید مناسبت حقق وتوی عضوهای ثابت شورای امنییت است و مایلیم لغو گردد مگر عدم شرکت در رای گیری و محاسبه به عنوان عضو یا لغو حقق وتو و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، ۲۱:۰۷ شنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ سپتامبر ۳ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. “حقق وتوی موجود کشورهای عضو ثابت” به “حقق وتوی عضوهای ثابت” ویراست شد، ۲۱:۱۶.

سازمان ملل سال ها است که مشغول به کار است و به گمان تجارب بسیار اندوخته شده، مایلیم این وضعییت به ترتیبی مناسب مورد بهره برداری قرار گیرد، به گمان دو موضوع است که تلفیق سازمان ملل و مجمع ملل را نزدیک می دارد، نداشتن حقق وتوی هیچ یک از اعضا و عدم تمرکز در یک ساختمان مرکزی. 21:19 دوشنبه 17 مرداد 1401 آگوست 8 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

مایلیم دارایی مشکل سازان در مسیر تسلیم دارایی سپاه به ارتش، تسلیم کمیتهٔ امداد به بهزیستی، جایگزینی درخت کاج، تخریب کعبه و کنیسه‌ها و کلیساها و مساجد و امحای مقبره‌های آقای محمّد و سلسلهٔ ایشان مسدود گردد. باغستان شهریار، ۰۲:۲۴ جمعه ۱۲ فروردین ۱۴۰۰.

مایلیم در صورت تمایل ارتش‌های جهان بر دستگیری آقای زاکانی نظارت داشته باشند. ۱۷:۱۹ سه‌شنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۰.

مایلیم از جوامع جهت برپایی مجمع ملل دعوت به عمل آید، در خصوص مجامع همچون فارا، چانا، ختن، جزایر اقیانوس آرام و دریای کارائیب یا دیگر جوامع شاید مناسبتی داشته باشد رایزنی جهت اعضام نماینده از جانب ایشان. ۱۲:۱۱ شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰.

مایلیم هر شش جزا در خصوص ساختارهای حکومتی که تحمیل نگرش دارند خاصه مذهبی اجرا گردد. ۱۲:۴۲ جمعه ۱۵ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم شش جزا در خصوص هر فرد مشکل ساز در برپایی مجمع ملل اجرا شود. ۰۰:۴۴ چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰.

در خصوص محلّ اصلی مجمع ملل دیدگاهمان دچار تغییر شده است و مکانی در این لحظه در این خصوص معیّن نیست، احتمالاً وجود محلّی اصلی برای مجمع ملل دست کم در گسترهٔ مطرح را از نظر دور داشته باشیم، به گمان ما دست کم چند یا چندین موضع همچون در مجامع و مشتقّات بیجینگ، کاربرا، مسکو، اورشلیم، گوئیانا، آجاسیو، مارتینیک، پولینسیا، “سنت پیتر و میگوئلون”، سنت مارتین و حوالی لنا، تارا و فلتا در این باره متناسب می‌رسد. احتمالاً بتوان گفت بدیهی است در خصوص هزینهٔ برپایی این قرار تا حدّ وابستگی آن به موضوعات معلّق معلّق است. دوازده و شانزده دقیقهٔ جمعه هفده دی هزار و چهارصد شمسی. تارا افزوده شد، در روزهای گذشته خطور این ویراست نشسته و جهیده است، یازده و پانزده دقیقهٔ سه‌شنبه بیست و یک دی هزار و چهارصد شمسی.

در صورت تمایل به مشارکت اجتماعی جوامع از جمله جامعهٔ شفلتا در برپایی مجمع ملل ما گمانی به عدم تناسب نداریم، این موضوع فاقد هر نوع پیش شرط است. دستهٔ مجمع ملل و شمول دستهٔ فلتا افزوده گشت، بیست و دو و سی و شش دقیقهٔ سه‌شنبه شانزده آذر هزار و چهارصد شمسی. جوامع افزوده شد، بیست و سه و سه دقیقهٔ همین روز. “در خصوص تمایل” به “در صورت تمایل” و “شرطی” به “شرط” تغییر داده شد، یک و شش دقیقهٔ بامداد چهارشنبه هفده آذر هزار و چهارصد شمسی.

هشت و دوازده دقیقهٔ شنبه سی آبان هزار و چهارصد شمسی، ما پیشتر احداث مجمعی برای ملل را در همدان مقرّر ساخته‌ایم، پس از مدّتی و فراز و نشیب‌هایی در این خصوص شرایط عمومی مالکیّت مجمع را به وضعیّت خصوصی و مالکیّت فردی در اتوریتی خویش تغییر دادیم، به هر ترتیب این مجمع فاقد حقّ وتو است، گوگل و آمازون اسپانسری نیمی از هزینه‌های نگهداری آن را مطرح داشته‌اند(به گمان ما) که احتمالاً این موضوع سالیانه مورد بررسی قرار گیرد، ما پیشتر احتمالاً از واژهٔ رزرو برای این مطرح داشتن بهره برده بودیم. هشت و چهل و شش دقیقهٔ همین روز، مطرح کردن به مطرح داشتن ویراست شد، احتمالاً به پیش از واژهٔ رزرو افزوده شد.

,