از ویرایش‌های نخست قانون اساسی

تعداد پاراگرف: 9

اگر بخواهیم خلاصه ای از آنچه در سه چهار سال یا کمی بیشتر گذشته در خصوص موارد مرتبط به قانون اساسی مطرح شده به نظر برسانیم، موضوع گرد انسان و حریم او و دوری از تعددی به حریم غیر می گردد، کلمه ی فدرال احتمالاً بخش اعظم آنچه در نظر است را تامین می‌کند، کشور فاقد زبان و دین رسمی است. استاندار، بالاترین مقام قضایی استان و شهردار با رای مستقیم انتخاب می شوند، شورای شهر به همین منوال بودجه و نظارت را خواهد داشت، نمایندگان مجلس و شورای شهر هر دو سال یک سوّم اعضا با رای جامعه و مجلس جایگزین خواهند شد[ریزش و پذیرش مجدّد]، در صورت تساوی رای بر شخصی خاص، ترجیح با جامعه است، رییس پلیس شهر را شهردار معیّن می کنند، رییس جمهور و رییس قوّه ی قضایی کشور با رای مستقیم انتخاب می شوند، چه نامزد و چه رای دهنده هیچ نوعی از نیاز به احراز صلاحیّت ندارند، چه سن، چه مدرک، چه تابعیّت(در خصوص نامزد) و نظیر اینها و سخن نهایی را رای جامعه در انتخاب نظر خویش خواهد داشت. اگر حتّی یک نفر به دلیل قصور حکومت نتوانسته باشد رای دهد یا نامزد شود آن انتخابات در شعاع مناسب باطل است، وجود پنج نوع مرکز ضروری به نظر می رسد، روسپی خانه، مِیخانه، قمار خانه، مخدّر خانه و اسلحه خانه، خرید و فروش و حمل اسلحه سبک برای اشخاص آزاد است و در خصوص اسلحه ی سنگین نیاز به جواز استاندار و رییس قضایی منطقه دارد. ورود غیر مجاز بر ملک شخصی اگر به فوت شخص هم بیانجامد سانحه در نظر گرفته می شود و شاید شامل بیمه گردد، مالکیّت شخصی در فوت عین وصیّت نامه است مگر وصیتی نشده باشد که به تساوی بین اولاد انجام می گیرد. شخص می تواند در عوض چشم پوشی از سهم ارث خود از دولت بخواهد که هزینه ی رشد را به والدین پرداخت کند. به جز تعدّی به حریم غیر هرچه می خواهید به انجام رسانید. حتّی اگر شخصی از هر جنسیّتی لخت مادر زاد در سطح عمومی جامعه باشد بدون جواز او مناسب نیست وارد حریم او شدن. منظور از روسپی هر شخصی با هر جنسیتی است که مایل باشد از جسم خویش کسب درآمد کند، مناسب است در سیستم حکومتی جامعه تمام جنسیّت های مختلف از ترنس و همجنسگرا یا انواع دیگر آن به رسمیّت تعریف شوند. جلسات شورای عالی امنیّت ملی مناسب است در لحظه منتشر گردد، ارتش و پلیس زیر نظر و تحت فرمان رییس جمهور است. ۱۹:۲۲ جمعه ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ ژوئن ۷ ۲۰۲۴ گلشناس تهران. جمله مربوط به فدرال افزوده شد، پیشتر استفاده از کلمه ی فدرال به گمان نا مناسب می رسید، ۲۰:۵۷ دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ ژوئن(جون) ۱۷ ۲۰۲۴ منزل باغستان شهریار.

در موضوع تعدّی و آزادی جمله‌ای مطرح شده است با این مضمون که هر آنچه دوست می‌دارید به انجام برسانید جز یک چیز، تعدّی‌گر به حریم دیگران نباشید، بدون جواز دیگران وارد دایرهٔ اختیار ایشان نشوید، به نظر مناسب است مطرح داشتن اندیشه در خصوص این موضوع که شرط پیش از موضوع نخست عنوان شود، متنی شبیه به چنین شاید که تعدّی‌گر حریم دیگران نباشید و هر چه در تمایل دارید به انجام برسانید، گمان می‌بریم چنین مناسب است. باغستان شهریار، ۱۴:۳۷ سه‌شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰. “بحث” به “موضوع” ویراست شد، 22:57 یکشنبه 19 شهریور 1402 سپتامبر 10 2023 در باغستان شهریار. ویراست “انجام دهید” به “به انجام برسانید”، 17:14 دوشنبه 20 شهریور 1402 سپتامبر 11 2023.

موضوع چند سال تابعیّت ضروری در خصوص کاندیداتوری حذف شد در آنچه اندیشیده‌ایم، آیا مناسب است فرآیندی را در نظر آریم که فرد بدون اخذ شهروندی قادر به شرکت در انتخابات باشد. ۱۹:۰۰ پنج‌شنبه ۵اسفند ۱۴۰۰.

در بحث ارتباطات نباید چنین شود به سعی ما چنین است که نشود ویراست شد. عنوان نوشته از قانون اساسی به از ویرایش‌های نخستین قانون اساسی ویرایش شد. مسوّبات به مصوّبات اصلاح شد. ریاست جمهور به احتجام ویراست شد. بخش مجمع قضا افزوده شد. 19:24 چهارشنبه 4 اسفند 1400.

گمان نمی‌بریم از جانب ما تا امروز سخن از ابطال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخن به میان آمده باشد، به هر ترتیب گمان می‌بریم احتمال استخراج چنان تفسیری از موضوعات مطرح شده محتمل باشد، در خصوص هر آنچه قانون اساسی مذکور را تعریف می‌داشت و مغایر با قوانین مدّ نظر جاری است تمایل ما به ابطال و لحاظ شش جزا برای هر فرد ناقض است. ۱۳:۴۵ چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰.

در مجلس، شورا و مجمع هر دو سال ریزش یک سوّم اعضا در نظر گرفته شده است به رای اعضای مراکز و جامعه، در خصوص تساوی رای در مورد عضوی خاص رای جامعه ارجح است. ۰۰:۲۲ پنج‌شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰.

هشت و یازده دقیقهٔ جمعه پنج آذر هزار و چهارصد شمسی، قرارهای مرتبط به قانون به پیشنهاد تغییر داده شده است.

پنج و بیست و چهار دقیقهٔ بامداد یک شنبه بیست و سه آبان هزار و چهارصد شمسی، ما در انشا و ویرایش‌های نخست قانون اساسی به موضوعاتی اشاره داشته‌ایم که آزادی رسانه، استقلال قضایی و حقوق و حریم انسان را احتمالاً مورد پوشش قرار می‌دهند، در خصوص آزادی رسانه و ارتباطات موضوع احتمالاً روشن است، سعی ما چنین خواهد بود که از آسمان سنگ هم ببارد و زمین دهان بگشاید در ارتباطات اختلالی ایجاد نگردد، امّا در خصوص حریم افراد، هر کار که دوست می‌دارید انجام دهید، جز یک چیز، به حریم دیگران تعدّی نکنید، و در خصوص استقلال قضا ما در این بحث تخصّصی مایل بودیم رای مستقیم جامعه تعیین کنندهٔ موضوع باشد پس ساختار وتو و ریزش را مقرّر داشتیم، برای نامزدی ده سال سابقهٔ مستمرّ حقوقی نیاز هست و سپس جامعه با دادن رای منفی افراد ناپسند خویش را از لیستی که بالاترین مقام قضایی را تعیین می‌کنند حذف می‌کند، مجمع معیّن دارندۀ بالاترین مقام قضائی متشکّل از چهارده نفر است که ده نفر آن به صورت مذکور انتخاب می‌شوند و چهار نفر بعدی متشکّل از نمایندگان قضا، اجرا، مجلس و مجمع نمایندگان است. نگاهی اجمالی به برخی از بخش‌های مطرح و مقرّر شده بود. کشور دارای دین و زبان رسمی نیست که این موضوع از نظر ما فاشیسم را ایجاد می‌کند، برای نامزد شدن در انتخابات در خصوص احتجام تحصیل از شش سالگی در این مرز و در خصوص مجلس و شورا هفت سال تابعیّت و در خصوص مجمع نمایندگان نه سال تا بعیّت است، مجمع نمایندگان متشکّل از اصناف و سندیکاها، محیط بان، اقتصاد دان، تاجر، مهندس ابنیه و راه و صنعتگر هنرمندان، اساتید و این قبیل است، این مجمع می‌تواند مصوّبات مجلس را پیش یا پس از ارسال برای اجرا وتو کند، اجرا برای اجرا و مجلس برای ارسال نیاز به تایید مجمع ندارند، از دیگر وضایف مقرّر برای مجمع تزریق علوم نو حدّاکثر تا سه ماه بر بستر صنعت در معنای عام آن است، صنعت پزشکی، کشاورزی، آموزش، فولاد، ابنیه، راه، گردشگری، نمایش و… و هر صنعت نوپایی که ممکن است در آینده بروز کند، عمر دورهٔ مجمع سه سال و شش ماه، ریاست جمهوری و مجلس چهار سال، شورا شش سال و رییس ساختار قضایی پنج سال مقرّر است.

مایلیم به شرط احتجام هر چهار مورد مسدود سازی دارایی و مصادرۀ آن به نفع نهاد منظر، پیگرد(تعقیب) قضایی و اجرای مجموع جزا در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر اجرای موضوعات مطرح قانون اساسی نوین اجرا شود، باغستان شهریار 08:54 پنج‌شنبه 8 اردیبهشت 1401.