موضوعات اخیر

مجلس شورا، نهاد قانونگذاری، قوّهٔ مقنّنه، مرکز نظارت

council-parliament-legislature-oversight-center
  • همکاران و کارمندان ما، 07:06 همین حوالی.
  • تمامی اشخاص مشغول به کار حکومت در فلتا(ایران) و کشور و در تمامی کشورهایی که ثمرۀ آنها بر سلامت جهان و نقل و انتقال دارایی ما منفی یا در نسبتی از توازن است، 05:52 همین حوالی.
  • تمامی نمایندگان مجلس، 05:41 همین حوالی.
  • مرجع اخذ، 05:41 همین حوالی.

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص که در ادامه معرّفی شده است اجرا گردد، باغستان شهریار 05:40 جمعه 16 اردیبهشت 1401.

مایلیم دارایی آقای علی خضریان نمایندۀ تهران، شمیرانات، اسلامشهر، ری و پردیس مسدود، مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا و مورد تعقیب(پیگرد) قضایی قرار گیرند، باغستان شهریار 04:55 یکشنبه 4 اردیبهشت 1401.

به نظر شما جدا از موضوع نفت و سدهای آب و گمرکات چه موضوعی است که در مسیر برپایی مجالس بومی مشکل ساز باشد. باغستان شهریار، ۱۶:۵۴ یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰.

هر شش جزا، آقای رحمت الله نوروزی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، نمایندهٔ علی آباد کتول. ۱۳:۴۷ چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم هر شش جزا دست کم تا تخریب محافل سلسلهٔ آقای ابراهیم در خصوص هر فرد با لباس روحانی در مجلس و ساختار حکومت اجرا شود. تئاتر شهر، ۱۷:۵۶ شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.