مجلس شورا، نهاد قانونگذاری، قوّهٔ مقنّنه، مرکز نظارت

تعداد پاراگرف: 8تعداد فهرست: 1

به گمان آقای اردشیر مطههری نماینده ی سمنان(گرمسار) با جان خویش به بازی می پردازند وقتی از شخصی در سمتی رسمی بدون ذکر نام یاد می آرند، به گمان حفظ حرمت و این قبیل طعمه ای است برای گرفتن جان آقای مطههری از جانب آقای خامنه ای، در حکومت به گمان منافع اجتماع در اولوییت است خاصه برای وکلای اجتماع، ۰۹:۵۳ پنج شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ سپتامبر ۸ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. “نماینده ی سمنان(گرمسار)” افزوده شد، 10:11.

پیشتر به گمان به منظور این موضوع به عنوان مطرح داشتن اشاره شده است، در صورت بودن شخص مشکل ساز در مسیر تخلیه ی ساختمان مجلس شورا در تهران مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد و در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور هم در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا به اجرا رسد، به گمان مناسب است در خصوص مشاری تهران و مشاری های هم جوار اجلاس های چنین خارج از شهر تهران برگزار گردد، 16:52 سه شنبه 11 مرداد 1401 آگوست 1 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

  • همکاران و کارمندان ما، 07:06 همین حوالی.
  • تمامی اشخاص مشغول به کار حکومت در فلتا(ایران) و کشور و در تمامی کشورهایی که ثمرۀ آنها بر سلامت جهان و نقل و انتقال دارایی ما منفی یا در نسبتی از توازن است، 05:52 همین حوالی.
  • تمامی نمایندگان مجلس، 05:41 همین حوالی.
  • مرجع اخذ، 05:41 همین حوالی.

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص که در ادامه معرّفی شده است اجرا گردد، باغستان شهریار 05:40 جمعه 16 اردیبهشت 1401.

مایلیم دارایی آقای علی خضریان نمایندۀ تهران، شمیرانات، اسلامشهر، ری و پردیس مسدود، مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا و مورد تعقیب(پیگرد) قضایی قرار گیرند، باغستان شهریار 04:55 یکشنبه 4 اردیبهشت 1401.

به نظر شما جدا از موضوع نفت و سدهای آب و گمرکات چه موضوعی است که در مسیر برپایی مجالس بومی مشکل ساز باشد. باغستان شهریار، ۱۶:۵۴ یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰.

هر شش جزا، آقای رحمت الله نوروزی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، نمایندهٔ علی آباد کتول. ۱۳:۴۷ چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم هر شش جزا دست کم تا تخریب محافل سلسلهٔ آقای ابراهیم در خصوص هر فرد با لباس روحانی در مجلس و ساختار حکومت اجرا شود. تئاتر شهر، ۱۷:۵۶ شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰.

,