موضوعات اخیر

زمین گیر

cripple

به نظر آنچه روز گذشته در خصوص آقای باقری فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلّح مطرح گشت با مضمون نداشتن پا در گسترهٔ نفرات وسیع‌تر از یک تن است و احتمالاً آقای باقری در طراز اهمّیّت افراد از منظر تاثیر گذاری اجتماعی نمونه‌ای کم رنگ‌تر است. شمول دسته‌ها بر اساس گمان ماست، هفت و چهل و پنج دقیقۀ یک‌شنبه دوازده دی هزار و چهارصد شمسی. شمول دستهٔ سگ افزوده شد، پنجاه و یک دقیقهٔ همین ساعت.

, , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.