گمرک، گمرکات، گمرکی

تعداد پاراگرف: 6

مایلیم مرزهای کشور در تمامی ساعات بر قرار باشند و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، 19:43 دوشنبه 14 شهریور 1401 سپتامبر 5 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

به گمان تحت مدیرییت امن قرار گرفتن پسر آقای خاتمی(احتجام پیشین) آقای سیید عمادالددین خاتمی مشکل گمرک و رفت و آمد اشخاص را بر طرف می سازد، از اشخاص به عنوان مثال آقای داریوش اقبالی خواننده ی پاپ فارسی یا اشخاص نظیر ایشان که پس از سال 1357 شمسی به بیرون از فلتا(ایران) مهاجرت داشته اند یا تمام اشخاصی که در این سال ها به شکلی از این اطراف به بیرون به ترتیبی شبیه یک طرفه خارج شده اند یا سر زدن به این حوالی را به دلیل شرایط جاری مناسب نمی دانسته اند، 00:15 دوشنبه 13 تیر 1401 4 جولای 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

مایلیم دارایی هر شخص مشکل ساز در مسیر عودت گمرکی اخذ شده مسدود، مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا و مورد پیگرد(تعقیب) قضایی قرار گیرند، باغستان شهریار 22:58 یکشنبه 4 اردیبهشت 1401.

مایلیم دارایی مشکل سازان در حذف اخذ هزینه از افراد در تردّد در مرزها بلوکه گردد، خیابان محمّد رسول الله باغستان شهریار، ۱۷:۵۳ چهارشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰.

آنچه روز گذشته در بررسی وضعیّت تاریخچهٔ گمرک به گمان ما رسید گویا آقای محمّد رضا شاه پهلوی با انتقال گمرک از وزارت تجارت به دارایی سرنوشت بسیاری افراد از جمله کسبه و اصناف و بازار را به همسرشان خانوم فرح پهلوی هدیه داده‌اند، به نظر هم این توصیهٔ خانوم پهلوی بوده است. ۱۱:۰۵ پنج‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۰.

نه و چهل و چهار دقیقهٔ یکشنبه بیست و سه آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار حذف گمرکی، عودت گمرکی اخذ شده، حذف هزینه‌های تردّد از مرزها از این منظر منتفی است. با این همه از نظر ما اخذ هزینه در تردّد و ترانزیت کالا احتمالاً امری نامناسب است.