موضوعات اخیر

شکافتن جمجمه با سنگ فرز


گمان می‌بریم آن شرایط را ببینیم اندیشیدن شکافتن جمجمهٔ برخی افراد با سنگ فرز.

,

دیدگاهتان را بنویسید