بریدن زبان

تعداد پاراگرف: 31

مایلیم زبان مشکل سازان در مسیر بحث قصاص قضات با ضمّه بریده شود. یازده و پنجاه و هفت دقیقهٔ شنبه بیست و پنج دی هزار و چهارصد شمسی. همینطور زبان آقای ابوالقاسم صلواتی، دوازده همین روز.

مایلیم زبان مشکل سازان در خصوص جابجایی پایتخت، استقرار ساختار قضایی مطرح، استقرار ساختار وزارتی مطرح، جابجایی بانک مرکزی و استقرار قانون اساسی مطرح بریده شود. یازده و چهل و نه دقیقهٔ شنبه بیست و پنج دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم زبان پسر آقای خاتمی بریده شود، یازده و سی و هفت دقیقهٔ شنبه بیست و پنج دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم زبان اخلالگران در راه‌های ارتباطی ما بریده شود، در مسیر اشاره با جزئیّات بیشتر در بخش اینترنت مشکل سازان در محتوا و دسترسی آن، در بخش وسایلْ کارایی، بازدهی و ثمره، همینطور در گسترهٔ عمومی اختلالگران در اینترنت و امواج رادیویی مورد استفاده در رسانه‌ها. یازده و سی و چهار دقیقهٔ شنبه بیست و پنج

مایلیم زبان مشکل سازان در مسیر بریدن زبان آقایان بیل گیتس، پوتین، شی جین پینگ و نخست وزیر استرالیا بریده شود، نه و چهل و یک دقیقهٔ شنبه بیست و پنج دی هزار و چهارصد شمسی. همینطور آقایان زاکربرگ، درسی و مدیر عامل گوگل، ده و یازده دقیقهٔ همین روز. همینطور آقای مت مولنوگ، ده و چهل و نه دقیقهٔ همین روز.

مایلیم زبان مشکل سازان در مسیر حذف بحث حلقه‌های فلزّی در لب و گردن دختران، کفش چوبی کوچکتر در پای دختران که باعث تغییر رشد ساختار استخوان پا می‌شود و ختنهٔ دختران و جلوگیری از دریافت تحصیلات مدرن دختران بریده شود. نه و سی و شش دقیقهٔ شنبه بیست و پنج دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم زبان مشکل سازان دلیل یا حامی تخطّی از نگرش ما در دایرهٔ اختیار ما بریده شود. نه و بیست و دو دقیقهٔ شنبه بیست و پنج دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم زبان مشکل سازان در مسیر حذف رباخواری ساختار یافته در ساختارهای حکومتی بریده شود. نه و بیست دقیقهٔ شنبه بیست و پنج دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم زبان مشکل سازان در مسیر بریدن زبان آقایان خامنه‌ای و بایدن بریده شود، نه و هفت دقیقهٔ شنبه بیست و پنج دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم زبان سپاه و بسیج و نیروی انتظامی بریده شود همینطور مشکل سازان در مسیر حذف آبانی(سربازی) اجباری، هشت و پنجاه و نه دقیقهٔ شنبه بیست و پنج دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم زبان فرمانده ارتش میانمار، القاعده، طالبان، داعش، حوثی‌ها و بکوحرام بریده شود، همینطور اختلال‌گران در ارتباطات. دو و هفده دقیقهٔ شنبه بیست و پنج دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم زبان وزرای ساختار قضای و امور شهروندی در بیجینگ بریده شود، یک و پنجاه و هشت دقیقهٔ شنبه بیست و پنج دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم زبان آقای سوندار پیچار مدیر عامل گوگل، آقای جک درسی، خانوم هیلاری کلینتون، آقایان ملک سلمان و ولی عهد ایشان، ملکهٔ بریتانیا، پادشاه سوئد، پادشاه موناکو، شاهزادهٔ لیختن اشتاین، ملکهٔ هلند، پادشاه بلژیک، آقای مادورو، رییس جمهور آرژانتین، رییس جمهور هند، نخست وزیر هند، رییس جمهور آفریقای جنوبی، مادر رهبر کرهٔ شمالی، نخست وزیر ایتالیا، آقای بشار اسد و همسر ایشان، رییس جمهور ارمنیا و رییس جمهور پیشین افا و پادشاه نروژ بریده شود، یک و بیست و دو دقیقهٔ بامداد شنبه بیست و پنج دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم زبان نخست وزیر کرهٔ جنوبی و امپراتور ژاپن بریده شود، بیست و یک و پانزده دقیقهٔ جمعه بیست و چهار دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم زبان دو سناتور مذکور بریده شود. نوزده و چهل و سه دقیقهٔ جمعه بیست و چهار دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم زبان آقای حبیب کاشانی مدیر عامل اسبق باشگاه سایپا بریده شود، به نظر ایشان در ترور رهبر یکی از احزاب کرد نیز حضور داشته‌اند، به گمان ما نزدیک به آقای موسوی می‌رسند. نوزده و بیست و سه دقیقهٔ جمعه بیست و چهار دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم زبان مشکل سازان در مسیر حذف بودجهٔ مطرح مراکز دینی و تبلیغاتی مرتبط فلتا بریده شود، ساعت نوزده و دو دقیقۀ جمعه بیست و چهار دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم زبان امام مساجدی که از آن‌ها اذان پخش می‌شود بریده شود، هفده و سی و شش دقیقهٔ جمعه بیست و چهار دی هزار و چهارصد شمسی. همینطور زبان مشکل سازان در قطع آب و برق و گاز و ارتباطات مساجد و کنیسه‌ها. سی و هفت دقیقهٔ همین ساعت.

مایلیم زبان خانوم الناز شاکردوست بریده شود، هفده و بیست و چهار دقیقهٔ جمعه بیست و چهار دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم زبان مشکل سازان در مسیر موارد مقرّر بریدن زبان بریده شود، هفده و بیست و سه دقیقهٔ جمعه بیست و چهار دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم زبان مشکل سازان در مسیر تخریب‌های مرتبط به ادیان ابراهیمی بریده شود، همینطور موارد مطرح در مورد آزادی اندیشه و حریم بشر. هفده و هفده دقیقهٔ جمعه بیست و چهار دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم زبان امامان جمعهٔ مراکز استان‌ها در فلتا بریده شود، پانزده و پنجاه و نه دقیقهٔ جمعه بیست و چهار دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم زبان همسر آقایان بیل گیتس و زاکربرگ بریده شود، پانزده و پنجاه و شش دقیقهٔ جمعه بیست و چهار دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم زبان همسران آقایان کرباسچی و حجّاریان بریده شود. پانزده و سی و نه دقیقهٔ جمعه بیست و چهار دی هزار و چهارصد شمسی. همینطور رحمانی فضلی، موسوی و سیّاری. چهل و هشت دقیقهٔ همین ساعت.

به نظر خانومی که خود را احتمالاً بر حساب یاری حضور ذهن مونا شریعتزاده معرّفی می‌دارند در تکاپو برای نمایش تمایل خود به برخی از سرنوشت‌های مطرح هستند، ساعات یا روزها و ایّامی، در مجموع چنین گمان برده‌ایم، پانزده و چهار دقیقهٔ جمعه بیست و چهار دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم زبان آقای جک ما مالک یا از مالکان علی بابا یا شهره به این عنوان یا تبلیغ شده در این عنوان یا ترویج کذب داده شده با ادّعای این عنوان بریده شود، به نظر ایشان دورخیز برای کرسی آقای شی جین پینگ نیز دارند، سیزده و ده دقیقهٔ جمعه بیست و چهار دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم زبان مادر آقای روحانی و سه برادر و مادر خانوم فائزهٔ هاشمی، همسر آقایان خاتمی و احمدی نژاد و روحانی و دختران آقایان روحانی و خاتمی و پسران آقایان احمدی نژاد و کرّوبی و پسران و دختران آقای خامنه‌ای غیر از مجتبی خامنه‌ای بریده شود همینطور مایلیم زبان هر سه برادر آقای خامنه‌ای و همسران ایشان و همسر آقایان خامنه‌ای و موسوی و دختران آقای موسوی و زبان آقایان یاس و آذری جهرمی بریده شود. صفر بامداد جمعه بیست و چهار دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم زبان آقای هانتر پسر آقای بایدن بریده شود. بیست و سه و بیست و هشت دقیقهٔ پنج‌شنبه بیست و سه دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم زبان آقایان پوتین، شی جین پینگ، امپراتور ژاپن و خواهر رهبر کرهٔ شمالی بریده شود. بیست و دو پنجاه و یک دقیقهٔ پنج‌شنبه بیست و سه دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم زبان مشکل سازان در مسیر نقل و انتقال دارایی ما بریده شود، بیست و پنجاه دقیقهٔ پنج‌شنبه بیست و سه دی هزار و چهارصد شمسی.

نظرتان چیست پیش از کندن پوست آقایان خامنه‌ای و موسوی زبانشان را ببریم. شانزده و پنجاه و سه دقیقهٔ پنج‌شنبه بیست و سه دی هزار و چهارصد شمسی. ارادهٔ ما چنین است، دست کم در مورد افراد مذکور، هفده و بیست و دو دقیقهٔ همین روز. همینطور آقای کرّوبی. هجده و هفت دقیقهٔ همین روز. همینطور خانوم فائزه هاشمی، هجده و پنجاه و پنج دقیقهٔ همین روز. همینطور آقایان بایدن، بیل گیتس، احمدی نژاد، خاتمی و روحانی، هجده و پنجاه و هشت دقیقهٔ همین روز.