وضعییت Descript.ir

تعداد پاراگرف: 9

در به روز رسانی برخی افزونه ها به صورت خودکار به روز رسانی ترجمه نیز انجام گرفت و ترجمه ی نا مناسب Skip به “رفتن” در “گذر به محتوا” نشست، 21:19 سه شنبه 22 شهریور 1401 سپتامبر 13 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

دیروز در سایت با دامنه ی Scriptia.ir که مهاجرت شده ی Temup.ir است به موازات ویرایش نسخه ی سووم جواز اف سی به موضوعی اشاره شد در خصوص نمایش نام کاربری کامل در گوشه ی ویرایشگر با وجود تعریف لقب برای نام کاربری حاضر، در این سایت با دامنه ی Descript.ir که مهاجرت شده ی Gardun.ir است نیز همین موضوع تا لحظاتی قبل در جریان بود تا از فضای کاربری WordPress لقب به مورد پیشین که Gardun.ir بود تغییر یافت و سپس به Descript.ir به بازگشت رسید تا مورد بر طرف شد، 16:39 سه شنبه 22 شهریور 1401 سپتامبر 13 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

در جمله ی شرح جواز محتوای سایت “FS” به “FC” ویراست شد و پیوند آن از Temup.ir/license به Scriptia.ir/license ویراست شد، 02:35 سه شنبه 22 شهریور 1401 سپتامبر 13 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

به گمان فاصله ی لوگوی سایت با عنصر پیش و پس از خود دست کم پانصد پیکسل در نظر گرفته شده بود که به نظر با دستبرد تقلیل یافته است، دختر کوچک آقای رئیسی با نظر آقای خامنه ای که به گمان هر آنچه نا مناسب است زیر پرچم آقای خامنه ای به وقوع پیوسته است دست کم تا اجماع نظر زمانی که ایشان از قدرت کنار گرفته باشند، 13:07 دوشنبه 21 شهریور 1401 سپتامبر 12 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. فاصله با عنصر محتوا در پابرگ و سر برگ به ششصد پیکسل تنظیم شد، المان بازگشت به سر برگ در پا برگ سایت که پیشتر از پایین پس از منوی ارسال پیام قرار داشت که وقتی به انتهای سایت رسیدیم برای زدن کلید بازگشت به ابتدای سایت ابتدا منوی ارسال پیام روئت می شد و به پس از آن منو منتقل شد، فوال بین پنین عناصری سیصد پیکسل در نظر گرفته شده است، 13:10. فاصله ی ابتدایی در آغاز سایت پیش از لوگو که کلید گذر به محتوا نیز بر آن قرار گرفته نه صد پیکسل و فاصله ی انتهایی لوگو تا اتمام سایت پانصد پیکسل در نظر گرفته شد، 13:13.

در ادامه ی پاراگراف قبل که به ساعاتی پیشتر باز می گردد پس از نوشتن نسخه ی 3 جواز که در این سایت با دامنه ی Descript.ir انجام گرفت که دلیل آن تصمیم به قطع دسترسی به Temup.ir به دلیل به گمان گستاخی ساختار Nic.ir بود محتوای جواز در زبان انگلیسی در یک خط طولانی در برگه ی نخست نمایان می گشت که باعث شکست کادر و بر هم خوردن طراز اندازه می شد، تگ Code در HTML با Overflow که به نظر نا مناسب است در عرض محدود شد، در این فاصله به نظر به دلیل عدم پوشیدن کفش پاشنه دار و خشم توام با آن آقای محسن رضایی زیر پا شبیه به له شدند و به نظر مشکل برگه ی جستجو که مدتها دچار ایراد بود و برگه ی تک نوشته که اخیرا به ایراد دچار شده بود بلا نسبت طویله همانند طویله به خودی خود بر طرف شدند، 06:53 یکشنبه 20 شهریور 1401 سپتامبر 11 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. البته در همان حوالی ترک خوردن و ریختن جمجمه ی آقای شی جین پینگ نیز به گمان رسید، پیشتر شخص مشکل ساز اصلی در خصوص برگه ی جستجو را آقای شی جین پینگ گمان برده بودیم، 06:55. در مورد آنچه گمان ترک خوردن و ریختن جمجمه ی آقای شی جین پینگ مطرح شد تمام جمجمه به گمان ترک خورد در فواصلی شاید دست کم دو سه سانت یا کمی بیشتر امما بخشی که فرو ریخت به گمان گونه و چشم چپ همرا بینی و قسمتی از پیشانی و چانه و اندکی از گونه ی راست در قسمت راست بینی، 08:39. پیشتر نیز به این موضوع برخورد داشته ایم در برگه ی نتایج جستجو محتوای منوی لغزان با مواردی جایگزین می گردند گویی شکسته کدهایی مربوط به کوئری جستجو شده، 12:35.در منوی لغزان دو سمبل تغییر عرض صفحه و تم تاریک در پس زمینه ی سیاه به گمان با دستبرد به رنگ سیاه بودند که بر طرف شده است امما پیوند نخست برای رفتن به انتهای محتوای منوی لغزان به دلیل جا به جایی از دامنه ی Gardun.ir شکسته است، این جا به جایی به دلیل نگرانی از Nic.ir نبود بلکه گمان بردیم در معنای استعاری شکستن گردن آقای خامنه ای را با تاخیر مواجه خواهد داشت، 14:01. به نظر موضوع عدم کارکرد مناسب رفتن به انتهای محتوای منو تغییر دامنه نیست بلکه آنچور المنت هدف که از بلاک های انتهای محتوای منو است به گمان حذف یا دچار تغییر شده است، 14:04. لنگر افزوده و کارایی بررسی شد، 14:09. این بار نخست این گمان نیست که مورچه ای را به سمت میز نخست متشننج ساخته و رها داشته اند، 14:28. در محتوای منوی لغزان پیوند بازگشت به ابتدای منو نیز حذف شده بود که از نو افزوده شد، 15:23.

پیوند مجموعه شعر و اسکریپت و لایسنس در پابرگ به دامنه ی های Poemia.ir و Scriptia.ir ویراست شد و با ویراست خط خوردن پیوندها حذف شد، منوی ارسال پیام در پابرگ که در عرض باریک به کلید باز شو برای گوشی بدل می شد به حالت ایستای پیوند ویراست شد، به گمان یا در زمان ایجاد فراموش شده یا بعد به آن حالت ویراست شده است، 03:13 یکشنبه 20 شهریور 1401 سپتامبر 11 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. به گمان در خصوص برگه ی نتایج جستجو و برگه ی تک نوشته به فضای آنلاین و فایل های درون لپ تاپ(لوکال) دستبرد زده شده است، آقای بیل گیتس، آقای محسن رضایی و دختر کوچک آقای رئیسی. 03:21. ویراست در ویرایشگر از طریق تغییر نام پوشه ی افزونه ها ایجاد شد که در بازگشت ویراست مجدد آن فراموش و سایت در آن حالت باقی ماند تا چیزی شاید نزدیک ربع ساعت پیشتر، 04:53. آنچه دستبرد گمان بردیم که این گمان شاید به ماهی پیشتر و آن حوالی باز گردد موضوعی است که گمان گرفته شدن جان نیز در آن می رسد، 04:54. از Chrome مرتبط به Google به Edge مرتبط به Microsoft با ملحققات آن از جمله بوکمارک و گذرواژه و سینک یکی دو ساعت قبل جا به جا شده ایم. 04:58. منوی شامل پیوند بررسی سایت های فیلتر که در گبضه افزوده شده بود نیز به صورت منوی گشوده شدنی در عرض اندک ذخیره شده بود، به گمان هر دو دستبرد است، آقایان خامنه ای و محسن رضائی، بدون دختر کوچک آقای رئیسی به نظر از این مسیر انجام نمی شده و مسیر دسترسی از طریق ایشان فر آ هم شده است، 05:07.

دقایقی قبل سایت مجموعه شعر در دامنه ی Poemia.ir فععال شد، به گمان به دلیل ایجاد اختلال در سرور از جانب شخص معررفی شده به عنوان مدیر عامل بانک پاسارگاد و همسر و دختر ایشان ویراست پیوند مرتبط در پابرگ سایت حاضر با دامنه ی Descript.ir دچار مشکل شد، 09:45 جمعه 18 شهریور 1401 سپتامبر 9 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

پیوند فوتر در خصوص جواز در عنوان از “Fs” به “Fc” ویراست شد و در پیوند از پیوند خارجی “Temup.ir/license” به پیوند به نوشته ی داخلی با عنوان “جواز محتوای آزاد، Fc license” ویراست شد، 18:23 سه شنبه 15 شهریور 1401 سپتامبر 6 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. پیوند “مجموعه شعر” و “لایسنس و اسکریپت” به وضعییت خط خورده ویراست شدند، ۲۰:۱۲. به گمان ذخیره ی پا برگ سایت که شامل دو پیوند خط خورده بود دچار اختلال و تاخیر شده بود تا احتمالا با ساعت حاضر در شرح ویراست دو پیوند خط خورده مناسب نباشد و بعد از آن صورت گیرد، در گشودن تب ویرایشگر به حالتی تند اعلان ذخیره به رفتن به پایین نا پدید شد، ۲۰:۱۶.

انتقال محتوای سایت از Gardun.ir به Descript.ir انجام گرفت با استفاده از افزونه ی UpdraftPlus WordPress Backup Plugin و در دامنه ی Gardun.ir پیوند به Descript.ir در برگه ی نخست ایجاد شد. 04:16 سه شنبه 15 شهریور 1401 سپتامبر 6 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. “نمایان گشت” به “ایجاد شد” ویراست شد، به گمان در دابل کوتیشن فونت وزیر از جانب آقای خامنه ای دست برده شده و جای نخست و دووم عوض شده است، ۰۶:۰۷.