تخریب کعبه

تعداد پاراگرف: 9تعداد فهرست: 1

قبل تر به این نتیجه رسیده ایم که تخریب کعبه مناسب است، احتمالاً برای برخی از مردم کعبه سمبلی محترم یا عزیز است، مایلیم پیش از اندیشه در خصوص مناسبت تخریب کعبه یا دیگر مراکز مرتبط به سلسله ی آقای آدم راه های دارای احتمال تنش کمتر برای بر طرف سازی موضوع سلسله ی آقای آدم بررسی شود، ۱۱:۵۳ شنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ فوریه ۱۱ ۲۰۲۳ در باغستان شهریار.

به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن آقای حسین طییبی فر جانشین نماینده ی ولی فقیه در سپاه مسیر تخریب کعبه را هموار میسازد، 01:09 دوشنبه 13 تیر 1401 4 جولای 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

  • آقای سیّد عبدل الفتّاح نوّاب، از ایشان به نظر به عنوان نمایندۀ ولی فقیه در امور حج یاد شده است و همسر ایشان، و آقای سیّد صادق حسینی و همسر ایشان، به نظر(گزارش Tasnim News Agency) اشخاص مورد اشاره به دیداری با آقایان مکارم شیرازی، جعفر سبحانی و حسین نوری همدانی برخواسته‌اند با مضمونی نظیر چنین در ادّعای آمادگی کامل فلتا(ایران) برای حج، 00:34 همین حوالی.

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص که در ادامه معرّفی شده است اجرا گردد، باغستان شهریار 00:17 شنبه 17 اردیبهشت 1401. در جهت عکس به سمت آغاز نوشته، 01:06 دوشنبه 13 تیر 1401 4 جولای 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

آیا آماده سازی چتر موشکی جهت تخریب کعبه توسّط موشکی کوچک و دقیق ایدهٔ مناسبی است، گمان می‌بریم فضای اطراف کعبه احتمال گرد و غبار را پایین می‌آورد، گمان ما به ایجاد تخریبی در این طرح ورای ساختمان کعبه نیست، در مجموع در گمان و ارادهٔ ما ترجیح به مرطوب سازی و تخریب از نزدیک است با این حال گمان نمی‌بریم در نظر داشتن گزینهٔ “موشک ظریف” نامناسب باشد، باغستان شهریار، ۲۲:۲۸ شنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۱.

گمان می‌بریم تفهیم اوّلیّهٔ تخریب کعبه در بین اهالی سلطنتی ریاض صورت گرفته است. ۱۸:۲۴ پنج‌شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۰. اهالی سلطنتی ریاض افزوده شد، ۱۸:۴۴ همین روز.

نام نوشته از جابجایی کعبه به کعبه ویراست شد، هفده و پنجاه و یک دقیقهٔ چهارشنبه بیست و دو دی هزار و چهارصد شمسی. و به تخریب کعبه، پنجاه و هفت دقیقهٔ همین ساعت.

گمان نمی‌بریم جابجایی کعبه و حفظ آن لازم باشد، ما پروندهٔ این حکایت را با تخریب می‌بندیم، چنین به گمان و ارادهٔ ما رسیده است. چهارده و چهل و هفت دقیقهٔ جمعه هفده دی هزار و چهارصد شمسی.

در پروژهٔ جابجایی کعبه تمامی افرادی که با هر تعریف و به هر شکلی مایل به حضور در این فرآیند یا همراهی آن هستند دعوت ما را همراه خویش بدانند. به گمان ما شاید بتوان این احتمال را در نظر داشت که این موضوع مخالفانی نیز با خود داشته باشد همچون برخی از مدّعیان ادیان ابراهیمی و هم قطاران ایشان. دوازده و چهل و سه دقیقهٔ یک‌شنبه بیست و هشت آذر هزار و چهارصد شمسی.