بحث مرور زمان در مباحث قضائی

تعداد پاراگرف: 1

گمان می‌بریم در خصوص نظر ما در این موضوع پیشتر سخن به میان آمده است، به هرحال به گمان ما احتمالاً این سوال مناسب طرح است که از نظر چه نوع افرادی ممکن است مرور زمان باعث از میان رفتن جرم شود. ۱۹:۲۷ چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰.