قیمت دلار

تعداد پاراگرف: 1

در این روز به گمان رسید که قیمت دلار اندکی رشد داشته است، این موضوع را مشتق از دو موضوع گمان بردیم، نخست ارتباط به بازارهای جهانی یا دست کم تلاش در مسیر هموار شدن فضای آزاد تجارت و دووم نزدیک شدن جامعه ی فلتا(ایران) به آنچه موجود است، بررسی از جانب شرکت های مایل به حضور یا دعوت شده در فلتا و شرایطی که در برخی مشاری(استان) داریم و به گمان مناسب است چنین پرسشی مطرح داشتن که کدام مشاری هست که در بخشی از آن کیفییت نا مناسب زیر ساخت و نا مناسبت شرایط رفاهی به اشاره مناسب نباشد، 21:43 جمعه 21 مرداد 1401 آگوست 12 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. “بررسی شرکت های خارجی” به “بررسی از جانب شرکت های مایل به سرمایه گذاری در فلتا” ویراست شد، 21:47 همین حوالی. “بررسی از جانب شرکت های مایل به سرمایه گذاری در فلتا” به “بررسی از جانب شرکت های مایل به حضور یا دعوت شده در فلتا” ویراست شد، 22:09 همین حوالی.