دامنهٔ اینترنت فلتا

تعداد پاراگرف: 2

به نظر مشکل دسترسی به سایت nic.ir از آی پی نیجریّه که پیشتر اشاره شده پا برجاست، یک آزمون بیش از چند ثانیه احتمالاً تا حدود بررسی رسپانس یا پاسخ اوّلیّه تقریبا در نامناسب‌ترین حالت‌ها که احتمالاً بیش از سه ثانیه نیست و این بررسی شاید بیش از دو برابر این مقدار بوده است، پاسخ نخست از سرور کمتر از یک ثانیه به نظر نزدیک به مناسب است، باغستان شهریار، ۱۱:۰۱ چهارشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۰. سه شنبه به چهارشنبه اصلاح شد، ۱۳:۴۹ همین حوالی.

به نظر سایت nic.ir با ip نیجریّه در دسترس نیست، یک آزمون بیش از یک دقیقه. باغستان شهریار، ۱۱:۱۴ سه‌شنبه ۲ فروردین ۱۴۰۰.