حذف افراد در جبههٔ جنگ عراق در فلتا

تعداد پاراگرف: 1

به نظر پروژه‌ای از حذف افراد زاویه دار با ولایت فقیه توسّط آقای موسوی در جبه‍هٔ جنگ در دوران جنگ با عراق در فلتا بر قرار بوده‌است، دست کم ما گمان میبریم آقای سیّاحی مرتبط به کارخانجات میهن یکی از شاهدین این بحث در تدارک پشت خطّ مقدّم بوده‌اند، چنین گمان برده‌ایم، یازده و دوازده دقیقهٔ یکشنبه چهارده آذر هزار و چهارصد شمسی. تاریخ از سیزده به چهارده اصلاح شد، به نظر مشکلات جاری در ویجت‌های اندرویید، تسک اورگ، کیپ گوگل، ریمانیندر، تقویم شمسی از مراکز کنیسه‌ای در نیویورک، واشنگتن، کالیفرنیا در ارتباط با آقای خامنه‌ای می‌جوشند، این وضعیّت شاید چیزی بیشتر از یازده ماه است که موجود است، احتمالاً به قبل از قطعی گردون آی آر در انتهای بهمن هزار و سیصد و نود و نه باز می‌گردد. یازده و سی و هشت دقیقهٔ همین روز. ممکن است در نوشته‌های روز گذشته شنبه سیزده آذر تاریخ دوازده آذر قید شده باشد با اینحال بدون بررسی در نظر گرفتن آن شاید دور از واقع باشد، در خصوص روز هفته امّا گمان نمی‌بریم شنبه جمعه قید شده باشد، یازده و چهل و هشت دقیقهٔ همین روز.