خاموشی مغز

تعداد پاراگرف: 41

مایلیم مغز همسر آقای مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران خاموش، بیناییشان حذف و زبانشان بریده شود. ۱۵:۳۳ شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰. لحظات یا دقایقی سایت Nesby.ir از دسترس خارج شد، اعلان آپتایم و عدم امکان اتّصال مرورگر اوپرا مینی اندروئید، که به گمان ما همین قرار دلیل آن بود، گمان می‌بریم علّت قطع در آروان میسّر شده است با شراکتی از آقایان خامنه‌ای، آذری جهرمی و نوهٔ حادثه دیدهٔ آقای خامنه‌ای(اگر چنین فردی وجود داشته باشند به گمان در سودای به گمان سوختهٔ برپا شدن) که بر هر ترتیب به گمان گویی بر شانه‌های همسر آقای چمران استوار باشند. ۱۶:۲۱ همین روز. داشته باشد به داشته باشند ویراست شد، ۱۶:۲۷ همین روز. گمان پیش از گویی افزوده شد، ۱۶:۴۹ همین روز. اعلان و مرورگر افزوده شد، ۱۶:۵۴ همین روز.

مایلیم زبان آقای غلام حسین اسماعیلی بریده، بیناییشان حذف و مغزشان خاموش گردد. ۲۳:۵۰ جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم مغز همسر آقای مصباح یزدی خاموش، بیناییشان حذف و زبانشان بریده شود. ۲۳:۱۰ جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم مغز خانوم هستی مهدوی خاموش و زبانشان بریده شود. ۲۳:۰۷ جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم مغز آقای جوادی آملی خاموش، بیناییشان حذف و زبانشان بریده شود. ۱۹:۰۳ جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم مغز آقای صافی گلپایگانی خاموش گردد. ۱۸:۰۹ جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم مغز آقای سردار محمّد کاظم تقوی رییس نیروی انتظامی خراسان رضوی خاموش، زبانشان بریده و بیناییشان حذف گردد. ۱۳:۱۶ جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم مغز آقای فتّاح خاموش، بیناییشان حذف و زبانشان بریده شود. ۱۶:۵۶ پنج‌شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰. گمان نمی‌بریم، خروج ایشان از هامون احتمالاً کفایت است. ۱۶:۵۹ همین روز.

مایلیم مغز بستر جابجایی مالی طالبان، داعش، القاعده، بوکوحرام، حزب الله، حوثی‌ها، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، نهادهای حکومتی خارج از احتجام، محافل غیر شفّاف ادیان ابراهیمی خاموش، بیناییشان حذف و زبانشان بریده شود. ۱۱:۲۱ پنج‌شنبه ۳۰ دی هزار و چهارصد شمسی. نیروی انتظامی و نهادهای حکومتی خارج از احتجام افزوده شد، ۱۱:۴۲ همین روز. غیر شفّاف به ادیان ابراهیمی افزوده شد و بخش استثنای کلیسا در صورت شفّافیّت حذف شد. ۱۲:۲۵ جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم مغز فروشندگان مخدّرات به زیر هجده سال خاموش، زبانشان بریده و بیناییشان حذف گردد. ۱۱:۱۸ پنج‌شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰.

مایلیم مغز فروشندگاه اسلحه به طالبان، القاعده، داعش، حوثی‌ها، بوکوحرام، حزب الله خاموش، زبانشان بریده و بیناییشان حذف گردد. ۱۱:۱۶ پنج‌شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰.

مایلیم مغز مشکل سازان در خصوص اصلاح محتوای تحصیل پایه در ارمنیا و جابجایی بالای پنجاه درصد از جمعیّت خاموش، زبانشان بریده و بیناییشان حذف گردد. ۱۱:۱۴ پنج‌شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰.

مایلیم مغز روحانیون در نیروهای مسلّح و اطّلاعاتی خاموش، پوستشان کنده، زبانشان بریده شود و بیناییشان حذف گردد. ۱۰:۵۰ پنج‌شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰. حذف بینایی افزوده شد، ۱۱:۱۳ همین روز.

مایلیم مغز متعدّیان در سایهٔ ساختار حکومتی به پوشش یا عدم پوشش افراد خاموش، زبانشان بریده و بیناییشان حذف شود. ۱۶:۲۰ سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰.

مایلیم مغز آقای دیوید مالپس رییس بانک جهانی خاموش گردد. ۱۴:۲۱ سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰. همینطور مغز آقای ماریو دراگی نخست وزیر ایتالیا، ۱۴:۳۰ سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰.

مایلیم مغز نوه‌های آقای خامنه‌ای و نوه‌های برادران و خواهر ایشان نیز خاموش گردد. ۱۳:۵۹ سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰.

مایلیم مشکل سازان در رفع موضوع گمرک پوستشان کنده، زبانشان بریده، بیناییشان حذف و مغزشان خاموش گردد. ۱۲:۳۵ سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰.

مایلیم مغز مشکل سازان در برپایی ساختار قضایی و مسائل ارتباطی مطرح در بخش‌هایی که پیشتر زیر چتر سیاسی فرانسه بوده‌اند خاموش شود. ۱۲:۲۲ سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰.

مایلیم پوست آقای مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس کنده، زبانشان بریده، بیناییشان حذف و مغزشان خاموش گردد. ۱۱:۵۶ سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰.

مایلیم مغز آقای سیّد حسن نصرالله خاموش گردد. ۱۱:۵۳ سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰.

مایلیم مشکلات پیرامون تلفیق و حذف‌های مطرح در نیروهای مسلّح و اطّلاعاتی پوستشان کنده، زبانشان بریده، بیناییشان حذف و مغزشان خاموش گردد. ۰۸:۰۹ سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰.

مایلیم مشکلات پیرامون جمع آوری تصاویر آقایان خامنه‌ای و خمینی پوستشان کنده، زبانشان بریده، بیناییشان حذف و مغزشان خاموش گردد. ۰۰:۳۵ سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰. همینطور مشکلات پیرامون حذف نهادهای حکومتی خارج از احتجام. ۰۰:۵۲ سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰.

مایلیم مغز همسر آقایان موسوی و سیّاری خاموش گردد. ۱۹:۴۸ دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰.

مایلیم مغز همسر آقایان مرحوم رفسنجانی و مطهّری همینطور فرزندان آقای مطهّری و همسران و فرزندان ایشان، آقای خمینی معروف به یادگار امام و همسر و پسر ارشد ایشان خاموش گردد. ۱۰:۵۸ دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰.

مایلیم مغز آقایان محمّد محرّم قصاب اوغلو وزیر ورزش و جوانان تارا، لوکاشنکو و همسر آقای لوکاشنکو خاموش گردد و پوستشان کنده، زبانشان بریده و بیناییشان حذف گردد. ۱۰:۲۲ دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰. همینطور همسر آقای شی جین پینگ و وزیر شهروند و قضا در بیجینگ. ۱۱:۴۱ دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰.

مایلیم مغز احتجام حاضر ارمنیا، احتجام پیشین افا همینطور احتجام و نخست وزیر هند و فرمانده ارتش میانمار، داعش، طالبان، القاعده، بوکوحرام و حوثی‌ها خاموش گردد، همینطور ناقضان موضوع حیوان آزاری، موضوعات آزادی اندیشه، وصل حلقه به تن دختران، پوشاندن کفش چوبی کوچکتر به دختران، جلوگیری از تحصیل مدرن و ختنهٔ دختران. ۱۰:۱۷ دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰.

مایلیم مغز موارد مطرح و مشکل سازان موارد مطرح بینایی و زبان و پوست و در صورت وجود دندان خاموش گردد. ۱۰:۱۰ دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰.

مایلیم مغز مشکل سازان در عودت بدهی به ما در معنای اجتماعی خاموش گردد. ۱۰:۰۷ دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰.

مایلیم مغز مشکلات پیرامون کندن پوست، حذف بینایی، بریدن زبان، خاموشی مغز و در صورت وجود کشیدن دندان خاموش گردد. ۰۹:۵۰ دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰.

مایلیم مغز آقایان مخبر، وزیر کشور و زاکانی همراه خانواده خاموش گردد. ۰۹:۳۸ دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰. همینطور آقای قاضی صلواتی. ۰۹:۴۸ دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰.

مایلیم مغز مشکل سازان در موارد مطرح مرتبط به ادیان ابراهیمی خاموش گردد. ۰۹:۳۰ دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰.

مایلیم مغز آقایان علی عسگری، برادر آخر لاریجانی، وزیر آموزش دولت آقای روحانی، آقای محمّد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، باقری، جهانگیری و دادستان دادگاه آقای طبری خاموش گردد. ۰۹:۰۳ دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰.

مایلیم مغز آقایان سوندار پیچای مدیر عامل گوگل، جک درسی، مت مولنوگ و جاستین تیمبرلیک خاموش گردد. ۰۸:۲۵ دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰. همینطور خانواده و شخص آقایان خاتمی، روحانی، احمدی نژاد و خانواده و شخص تمامی فرزندان آقای هاشمی رفسنجانی، همسر و فرزندان آقای رئیسی، همسر آقای بایدن، آقای هانتر پسر آقای بایدن، فرزندان آقای خامنه‌ای به همراه همسران ایشان جز آقای مجتبی خامنه‌ای، برادران و خواهر آقای خامنه‌ای به همراه همسران ایشان، تمامی فرزندان آقای موسوی به همراه همسران ایشان، آقای کرّوبی همراه خانواده(همراه همسران از داماد و عروس) و نوه‌ها، تمامی نوه‌های آقایان خامنه‌ای، موسوی، روحانی، خاتمی، احمدی نژاد جز ایشان که زیر هجده سال دارند یا راه خویش جدا دارند که به گمان ما چنین موردی نیست، در خصوص فرزندان فرزندان آقای رفسنجانی نیز چنین است. ۰۸:۴۵ همین روز.

مایلیم مغز آقای مدمدو خاموش، بینایی ایشان حذف و زبان ایشان بریده شود. ۰۴:۴۹ دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰.

مایلیم مغز تمامی مشکل سازان در مسیر نقل و انتقال دارایی ما خاموش گردد. ۰۳:۲۸ دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰.

مایلیم مغز آقای اردوغان و همسر ایشان، آقای بایدن، ملکهٔ بریتانیا، احتجام آرژانتین، آقای شی جین پینگ، امپراتور ژاپن، نخست وزیر کره و استرالیا، پادشاهان و ملکه‌های سوئد، بلژیک، نروژ، هلند، لیختن اشتاین، موناکو، احتجام بوسنی و هرزگوین، مادر و خواهر رهبر کرهٔ شمالی، احتجام‌های ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، آفریقای جنوبی، اریتره، چاد، ونزوئلا(و همسر) و پادشاه و ملکهٔ دانمارک خاموش گردد. ۰۳:۲۱ دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰.

دو مورد خاموشی مغز، رپر آقا که پیشتر اشاره شده دنباله رو آقای یاس و بازیگر خانوم به مثال خانوم هستی مهدوی امّا نه با ساربان آقا. ۰۳:۰۰ دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰.

مایلیم مغز خانوم طلا گلزار و پدر ایشان خاموش گردد. ۰۲:۵۴ دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰.

مایلیم مغز آقای صابر ابر خاموش گردد پس از حذف بینایی. ۰۲:۴۰ – دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰.

مایلیم مغز آقای بیل گیتس، پوتین و خامنه‌ای خاموش گردد. پانزده و شانزده دقیقهٔ شنبه بیست و پنج دی هزار و چهارصد شمسی.

آنچه به گمان ما در قتل افراد از آن به خواب مصنوعی تعبیر می‌شد یا شرایطی که ذهن را از وضعیّت معمول کارایی خارج سازد، آیا اهدای اعضای بدن افرادی که اجرای وضعیّتی از خاموشی بر ذهن آنها به گمان برسد مناسب است یا بایستی ایشان را زنده نگه داشت تا در زوال بدن از میان بروند، به هر ترتیب گمان نمی‌بریم افراد پس از کنده شدن پوستشان به آن مرحله برسند که بدون توانایی ذهنی نگهداری شوند. پانزده و پانزده دقیقهٔ شنبه بیست و پنج دی هزار و چهارصد شمسی.

,