فرار، راه خروج

تعداد پاراگرف: 3

Comma پس از scape به اسلاگ نوشته افزوده شد، باغستان شهریار، ۱۷:۲۱ دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰.

مایل نیستیم راه فراری از طرف افراد مشرف به موضوعات بسته شود. اندیشه، در هرحالتی خاکستر داشتن پای آقای همسایۀ طبقۀ بالا، گمان می‌بریم ایشان جهت اجرای جزای مدّ نظر در خصوص آقایان خامنه‌ای و آذری جهرمی مناسب باشند. باغستان شهریار، 03:27 دوشنبه 23 اسفند 1400. راه خروج، راه فرار در عنوان نوشته به فرار، راه خروج ویراست شد، 15:29 همین روز و حوالی. راه فرار هیچ کس به راه فراری اصلاح شد، ۱۵:۳۷ همین روز و حوالی.

بیست و یک و بیست و شش دقیقهٔ چهارشنبه سه آذر هزار و چهارصد شمسی، از آنجا که گمان می‌بریم رخنه‌های فرار را در رسد و هماهنگی داشته باشیم هر نوع طرح مجرای خروج به گمان ما حرکتی در جهت خرج نمودن افرادی است که آن را می‌شنوند، در این مضنّه و بازار این خرج شدن شاید مفهومی از پیوستن به رحمت ایزدی هم تواند یافتن، چنین به گمان ما رسیده است.

,