برپایی ساختار قضایی احتجامی بر پایه ی وتوی نامزد از جانب شهروند

تعداد پاراگرف: 2

در نوشته ی ساختار قضایی مطرح شد که در عوض وتوی نامزد برای انتخاب ریاست ساختار قضایی از جانب شهروند مناسب خواهد بود انتخاب مستقیم ریاست بر پایه ی رای شهروند، ۰۱:۱۳ یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ آگوست ۶ ۲۰۲۳ در باغستان شهریار.

از جانب خانوم والده عنوان شد که اینترنت را قطع داشتند، به نظر دلیل مصرف بالای ماست که پیشتر آمار باقی بعد از مصرف چند روز اخیر را برایمان قرائت داشتند، 14:23 پنج شنبه 16 تیر 1401 جولای 7 2022 بلا نسبت طویله، گبضه، نوشته شده در حالت آفلاین در لپتاپ DELL مدل Latitude 7840 cori7، در صورت وجود مشکل در برپایی ساختار قضایی احتجامی بر پایه ی وتوی نامزدها از جانب شهروند و در صورت حضور آقای پرویز پرستویی در فلتا(ایران) به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن آقای پرویز پرستویی مشکل را بر طرف می سازد و اگر ایشان در فلتا(ایران) حضور نداشته باشند و اگر آقای محممد خامنه ای برادر بزرگتر آقای علی خامنه ای در فلتا باشند تحت مدیرییت امن گرفتن آقای محممد خامنه ای مشکل را بر طرف می سازد، به گمان در خصوص جا به جایی نقدینگی یا نقل و انتقال دارایی منظر دست کم در فلتا(ایران) نیز گمان مطرح شده جاری است که اگر مشکلی باشد و اگر آقای پرویز پرستویی در فلتا باشند تحت مدیرییت امن گرفتن آقای پرویز پرستویی مشکل را بر طرف می سازد و اگر نباشند و اگر آقای محممد خامنه ای در فلتا باشند تحت مدیرییت امن گرفتن آقای محممد خامنه ای مشکل را بر طرف می سازد، “عنوان شد که اینترنت قطع شد” به “از جانب خانوم والده عنوان شد که اینترنت را قطع داشتند، به نظر دلیل مصرف بالای ماست که پیشتر آمار باقی بعد از مصرف چند روز اخیر را برایمان قرائت داشتند”. ویراست شد، 14:42 همین حوالی. آب سرد آشپزخانه قطع است به دلیل چککه ی شلنگ، وقتی کسی حممام باشد عملا استفاده از روشویی آشپزخانه دچار وقفه است، اجازه خواستیم برای وصل اینترنت از خانوم والده، در حممام بودند، صادر نشد، اینطور عنوان شد که وقتی بیرون آمدند متتصل می دارند و ما نیز بهره می بریم، 16:57 همین حوالی، در موضوع نوشته ی سلامت، مایلیم خانوم سحر دولتشاهی تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد همینطور اگر در این فرآیند عقوبتی شخص مشکل سازی موجود باشد همینطور در خصوص ایشان به تحت مدیرییت قرار گرفتن و اجرای مجموع جزا، در خصوص موضوع عدم نیاز به کسب جواز برای اصناف به جز احداث ساختمان به گمان اگر مشکلی هست تحت مدیرییت امن قرار گرفتن خانوم سحر دولتشاهی آن را بر طرف می سازد، در خصوص بر طرف سازی فیلترینگ سایت ها در فلتا(ایران) اگر مشکلی هست به گمان تحت مدیرییت امن قرار گرفتن خانوم سحر دولتشاهی آن را بر طرف می سازد، 17:00 همین حوالی. حوالی 17:04 انتشار.