موضوعات اخیر

چشم‌هایی که به گمان نامناسب است باشند


اگر مناسب به مطرح شدن باشد، به گمان چشم‌هایی که به گمان ما نا مناسب است باشند دلایلی دارند برای بودن که احتمالا آن دلایل نیز مشرف به دیدگانی هستند که گویا از آن بی نیاز مانده‌اند، باغستان شهریار 02:31 چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401. و چرا در خصوص زبان و بینی و از این دست چنین گمان نبُرد، 03:28 همین حوالی. شرط نخست مطرح شدن افزوده شد، 03:30 همین حوالی.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.