فارا(فدراسیون روسیه)

تعداد پاراگرف: 15

مایلیم به شرط احتجام نام راشیا(Russia) که به گمان نا مناسب و در معنای هجوم-کار است به نامی مناسب ویراست شود، گمان می بریم از اسامی همچون عجم، بربر، عرب و از این دست است که از جانب ممالک برای اقوام ورای مرزها یا در تسللط طرح شده است، 11:51 شنبه 19 شهریور 1401 سپتامبر 10 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. با لحاظ شرط احتجام در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در مسیر ویراست نام راشیا مایلیم مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، 14:01.

مایلیم درخواست عضوییت در ناتو از جانب تمام فارا(روسیه) یا بخشی از آن اعلام شود و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در این فرآیند در تابعییت فارا(روسیه) یا وابسته ی ایشان مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، 15:25 شنبه 22 مرداد 1401 آگوست 13 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

به گمان تحت مدیرییت قرار گرفتن آقای هوتن شکیبا متوققف سازد آنچه گمان می بریم جنایات آقای پوتین است در اوکراین، 21:12 چهارشنبه 8 تیر 1401 29 جون 2022 بلا نسبت تویله، گبضه. در خصوص گمان فشار بر قزاقیا(سیاسی) و مغولیا(اقتصادی) از جانب آقای پوتین به گمان تحت مدیرییت امن قرار گرفتن خانوم ماندانا مانی موارد را مرتفع سازد، 21:18 همین حوالی. در خصوص برپایی وضعییتی احتجامی(حکومت بر پایه ی رای جامعه) در تاجیکیا، ترکمنیا و ازبکیا به گمان تحت مدیرییت قرار گرفتن خانوم الناز شاکر دوست موضوع موثثری است، 21:22 همین حوالی. “در مناسبت رفع سران سه کشور” از انتهای نوشته حذف شد، 21:31 همین حوالی. به گمان تحت مدیرییت امن قرار گرفتن آقای احمدی نژاد موضوع آقای مادورو و برپایی حکومت اکثرییت را در ونزوئلا موثثر است و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن آقای روحانی برپایی حکومت بر اساس رای اکثرییت را در لنا(سعودی عربیا) موثثر است، 21:44 همین حوالی. به گمان تحت مدیرییت امن قرار گرفتن آقای جلالی آقای شی جین پینگ را بر طرف سازد، همینطور تحت مدیرییت امن قرار گرفتن آقای محسن رضایی آقای بایدن و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن آقای اسحاق جهانگیری آقای مدمدو را بر طرف سازد و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن آقای مسعود کیمیایی آقای آلبرتو فرناندز احتجام آرژانتین و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن آقای پولاد کیمیایی آقای مادورو را بر طرف سازد، 10:07 همین حوالی. به گمان تحت مدیرییت امن قرار گرفتن بنیانگزار سایت همیار وردپرس نیز آقای بیل گیتس را بر طرف می سازد، پیشتر در خصوص توققف ترور های مرتبط به سازمان هوا فضای سپاه به ایشان اشاره شده است و به گمان بر طرف شدن آقای بیل گیتس در جنب موضوع ترور مرتبط به سازمان هوا فضای سپاه به ظنن خانوم کامالا هریس معاون نخست آقای بایدن رسیده است، 10:13 همین حوالی. به گمان تحت مدیرییت امن قرار گرفتن آقای محممد خامنه ای برادر بزرگتر آقای علی خامنه ای آقای پوتین را بر طرف می سازد و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن آقای حسن خامنه ای برادر کوچکتر آقای علی خامنه ای خانوم هیلاری کلینتون و خانوم الیزابت ملکه ی انگلیس را بر طرف می سازد، 10:22 همین حوالی. به نام خانوم ملکه “الیزابت” به پس از “خانوم” افزوده شد، 10:31 همین حوالی.

به گمان فوت آقای وادیم زیمین سرهنگ بازنشسته در مسکو که گویا پیشتر حامل کیف کدهای اتمی آقای پوتین بوده اند کار آقای مدمدو بوده است، ۱۴:۴۶ جمعه ۳ تیر ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه).

اگر خبر غرق شدن کشتی ایالات متتحده ی آمریکا و انگلیس توسسط نیروی ارتش وابسته به مسکو احتمالا در دریای سیاه مناطق وابسته به اودسا و شرق آن در نزدیکی مناطق غربی کریمه موثثق باشد، به گمان کشتی ایالات متتحده ی آمریکا با هماهنگی آقای بایدن در اختیار آقای پوتین برای غرق شدن قرار گرفته اند، به نظر با نظر ملکه ی انگیس کشتی از ایشان نیز در این به گمان نمایش غرق شده اند، Gebze گبزه شرق استانبول ۰۰:۰۴ شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱. شرط موثثق بودن خبر افزوده شد، 13:49 همین حوالی.

در صورت تمایل هر یک ممالک فارا(فدراسیون روسیه)، چانا و ختن(چین)، تارا(ترکیه)، لِنا(عربستان سعودی)، افا(اسرائیل)، گویانا(گویانای فرانسه)، سوریه، استرالیا، راس الخیمه، کرۀ شمالی، آرژانتین، انگلیس، ایرلند، هند، کوبا، ژاپن و مصر شهروندی ایشان(در خصوص ممالک سطح کشور شهروندی کلاسیک ایشان) را داشته باشیم. باغستان شهریار 06:17 یکشنبه 18 اردیبهشت 1401. ژاپن افزوده شد، 06:27 همین حوالی. مصر افزوده شد، 07:41 همین حوالی.

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص ناقض تخلیۀ کامل کاخ کرملین و استفاده از آن به صورت موزه اجرا گردد همینطور در خصوص هر شخص ناقض خروج مراکز نظامی غیر از پلیس به فاصلۀ بیش از پنجاه کیلومتر شهرها(در معنای کلاسیک آن هر نوع اجتماع انسانی) با اینحال گمان می‌بریم مناسب است مراکز نظامی دفاتری امنیّتی یا خدمات شهر و شهروندی در شهرها داشته باشند، باغستان شهریار 22:12 دوشنبه 12 اردیبهشت 1401.

به گمان ما هر نوع تَرد فارا(فدراسیون روسیه) دست کم در این مقطع همراهی با آقای پوتین و مدّعیان سلسلۀ آقای ابراهیم است، مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص “هر شخص مسئول تحریم ممالک در کشور” اجرا شود، به گمان ما بله احتجام چنین اقتضا می‌دارد که در دورترین شهرهای فارا با فرض خائن و فاقد شرافت بودن اشخاصی چون آقایان پوتین و خامنه‌ای تاوان تصمیمات شخصی چون آقای پوتین پرداخت شود همینطور در خصوص آقای خامنه‌ای امّا به گمان ما اکنون چنین می‌رسد که بلا نسبت درخت و ساقه و تبر آن به گمان درخت تنومند خیانت و انحراف همچون تبری بر پیکر بشر به ساقه‌ای نحیف و شکننده بدل گشته است، باغستان شهریار 23:08 شنبه 10 اردیبهشت 1401. “بایکوت” به “تَرد” ویراست شد، 23:25 همین حوالی.

خبری به گمانمان رسید در خصوص مسمومیّت آقای آبرامویچ، گمان می‌بریم این موضوع که به گمان از جانب آقای پوتین اجرای آن تصمیم گرفته شده بدون همکاری آقای اردوغان به انجام نرسیده است، به گمان در مسکو ترکیبات دچار تغییر شده‌اند تا کشندگی نداشته باشند، به نظر آقای آبرامویچ در زمان جلسه یا جلسات در استانبول با موضوع جنگ اوکراین در استانبول حاضر شده‌اند. “فدراسیون روسیه” به تیتر نوشته افزوده شد، باغستان شهریار، ۱۳:۴۱ چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۱.

آنچه گمان داشته‌ایم مناسب است در مصادرهٔ شخصی کاخ کرملین پخش داشتن تمرکز حاضر است البتّه گمان می‌بریم جابجایی ادارات به شهرها و جمهوری‌ها و سرشکن داشتن بار حاضر از این طریق نیز مناسب است پیشتر در خصوص گمان ما به عدم تناسب رژهٔ نظامی در میان شهر و عدم وجود مراکز نظامی ارتشی در شهرها سخن به میان آمده است مایل نیستیم کاخ کرملین وضعیّت حاضر را داشته باشد امّا اینکه لزوماً در آن ساکن شویم بحث دیگری‌ست گمان می‌بریم تبدیل آن مجموعه به وضعیّتی عمومی از گردشگری احتمالاً قابل طرح است به هر حال ارادهٔ ما چنین است. ۲۱:۲۴ پنج‌شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۰. چهار ویرگول حذف شد، ممنوعیّت به گمان ما به عدم تناسب ویرایش شد. ۲۲:۳۴ همین روز.

در عنوان فید اخبار انگلیسی دولت در مسکو زبان روسی استفاده شده است. ۱۸:۱۶ سه‌شنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۰.

گمان می‌بریم در نهایت گوش آقای پوتین را از آن کرسی گرفته‌ایم، احتمالاً نه تمامی آن کرسی. ۱۶:۳۲ یک‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم با آقای پوتین دیداری در تهران داشته باشیم لحظاتی قبل قید و احتمالاّ ذخیره و در نهایت حذف گردید. ما قرارهایی برای زبان و چشم و پوست و جان ایشان مقرّر داریم، و این گمان چنین جوشیدنی گرفته است، شاید بتوان گمان برد که همسر آقای رئیسی در حال عنوان داشتن علاقه به همسر خویش در مسکو باشند. ۱۵:۴۰ پنج‌شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰. عرضه به عنوان داشتن ویراست شد، ۱۵:۴۸ همین روز. قرار به قرارهایی و داشته‌ایم به داریم ویراست شد، ۱۵:۴۹ همین روز.

آیا آقای پوتین دعوتی مشابه آنچه برای آقای رئیسی مطرح شده را از ما خواهند پذیرفت، گمان نمی‌بریم تا مطرح نگردد و ثمر آن بار نیاید بتوان در خصوص آن به تناسبی در ذهن رسید، به هر ترتیب گمان می‌بریم مطرح داشتن این موضوع در این ایّام مناسبت داشته باشد با اینکه احتمالاً آقای رئیسی در دیدار خویش در مسکو مطرح داشته اند، ورودی به کرملین با شال گردنی سبز. ۱۵:۲۷ پنج‌شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰.

مصادرهٔ کرملین به حالت تعلیق درآمد، چهل و دو دقیقهٔ بامداد پنج‌شنبه شانزده دی هزار و چهارصد شمسی. “به صورت موقّت” حذف شد، موضوع تعلیق در مجموع با دقایقی تاخیر از سر جوشش گمانی کتابت شد تا این فقره را حال کرده باشیم به این ترتیب و کلامی در قدرت نمایی به بروز برسانیم. ده و بیست و شش دقیقهٔ همین روز.