آموزه‌های مزرعه

تعداد پاراگرف: 1

شاید مایل به همراهی ما باشید در این مضمون. آیا تاثیری از آموزه‌های این تربیت و پرورش در آقایان خامنه‌ای و زاکانی یا دختر کوچکتر آقای رئیسی یا خانوم فائزه هاشمی یا آقایان روحانی به چشم می‌رسد، به گمان ما شبیه به وضعیّتی اجتناب ناپذیر است برای تفهیم، این بخشی از به پندار ما واقع است در این ساعات، در مجموع چنین گمان برده‌ایم. هشت و سی و هفت دقیقهٔ جمعه سه دی هزار و چهارصد شمسی. خانوم کتایون ریاحی گویا نسخهٔ جدیدی از بازتاب این گمان را به بازار عرضه داشتند. بیست و یک و سیزده دقیقهٔ همین روز. “تربیت” به “گمان” تعویض شد، بیست و یک و بیست و هفت دقیقهٔ همین روز. آقای خاتمی حذف شدند از پس از آقای روحانی، ۲۲:۴۴ دوشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۰.