ترس، فراموشی، خلسه ، غفلت

تعداد پاراگرف: 1

به نظر کسانی هستند که بر ترس و فراموشی و خلسه و غفلت و خواب انسان‌ها در عالم هستی کار می‌کنند، به گمان ما دست کم غالب روحانیون ادیان ابراهیمی احتمالاً از این دسته هستند، جنبهٔ فراموشی و خواب شاید به دایرهٔ اختیار نزدیک‌تر باشند. در مجموع چنین گمان برده‌ایم. هفت و بیست و هشت دقیقهٔ دوشنبه پانزده آذر هزار و چهارصد شمسی.