مرورگر فایرفاکس Firefox

تعداد پاراگرف: 1

پیشتر مطرح شده است که به دلیل مشکل روی آمده که حذف موارد ذخیره شده در حساب مرورگر Firefox بود استفاده از مرورگر Firefox متوققف شد، آن حذف در زمان عظیمت از باغستان شهریار در فلتا(ایران) به گبضه(Gebze) در تارا(ترکیه) به وقوع پیوست، پیشتر از آن در زمانی نه چندان دور از حساب مرورگر Firefox در مرورگر کروم Chrome مربوط به گوگل Google به نوعی پشتیبان تهییه شده بود و مواردی از قبیل بوکمارک، نام های کاربری و گذرواژه ها در کروم ذخیره شده بودند، البتته فاصله ی زمانی اندکی بود و آنچه تا زمان حذف ذخیره گشته بود از دست رفت با اینکه در مجموع گمان می بریم موضوع از Firefox حذف نشده و تنها از دسترس ما خارج گشته است، به هر ترتیب از نو استفاده از Firefox را از سر گرفتیم. 04:57 سه شنبه 28 تیر 1401 جولای 19 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.