موضوعات اخیر

بنیاد


پیشتر در خصوص صرف نظر از تغییر نام “بنیاد” به “هامون” سخن به میان آمده است امما موضوع به نظر با فراموشی بدون جزئییات مطرح شده، نام پیشین «بنیاد مستضعفان» بوده که مایلیم تنها «بنیاد» نام گیرد، 23:58 جمعه 14 مرداد 1401 آگوست 5 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

از تغییر نام بنیاد به هامون صرف نظر شد، تیتر نوشته از “هامون” به “بنیاد” ویراست شد، 14:58 پنج شنبه 6 مرداد 1401 جولای 28 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. اسلاگ نوشته از “Hamun” به “Foundation” ویراست شد، همینطور در خصوص دسته ی “هامون” با اسلاگ “Hamun” تغییر به “بنیاد” و “Foundation” اجرا شد، 15:01 همین حوالی.

مایلیم مسدود سازی دارایی و مصادرۀ آن به نفع نهاد منظر، پیگرد(تعقیب) قضایی، اجرای مجموع جزا و دستگیری در خصوص آقای محمّد رسول عاصمی رئیس حوزۀ ریاست بنیاد مستضعفان و همسر ایشان و آقای محسن منصوری(در مقالات پیشین تسنیم از ایشان به عنوان معاون بنیاد مستضعفان یاد شده است، گویا طبق خبری از دی ماه سال نود و نه به عنوان مدیر عامل بنیاد علوی از ایشان یاد شده و به نظر به عنوان استاندار تهران معرّفی شده‌اند) و همسر ایشان اجرا گردد، باغستان شهریار 05:25 شنبه 10 اردیبهشت 1401. به گمان در صورت ضرورت خلاص نداشتن و در گوشه‌ای به چالی از خاک نسپردن آقای محسن منصوری اتلاف وقت می‌رسد، 05:29 همین حوالی.


دیدگاهتان را بنویسید