فرانسه

تعداد پاراگرف: 2

در پیوند نوشتهٔ “سینمای فرانسه” flowup.ir به hifor.ir ویراست شد. باغستان شهریار، ۱۴:۵۸ چهارشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰.

گمان در خصوص موضوع مطرح شدهٔ اخیر در مورد اتانازی آقای الن دلون که به گمان ما نا صحیح است به نوشتهٔ سینمای فرانسه منتقل شد، باغستان شهریار، ۱۱:۵۷ دوشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۰.