دریافت اینترنت از ماهواره

تعداد پاراگرف: 1

به گمان طرح دریافت و عرضۀ اینترنت از ماهواره در تهران و مسکو مطرح است، گویا در تهران موضوع عرضۀ اینترنت از طریق رایتل در نظر است که احتمالا نخستین ارتباط بستر اتّصال دیگر مراکز عرضۀ اینترنت را فرآهم آورد، باغستان شهریار، 14:24 جمعه 26 فروردین 1401. به گمان آنتن‌های SPACEX رسیده‌اند در گمرکات زمانی که اشخاص مدّعی سلسلۀ آقای ابراهیم سرگرم ما بوده‌اند، گویا آقای محسن رضائی نیز از این موضوع بی اطّلاع هستند، آقایان خاتمی(احتجام پیشین)، رئیسی(احتجام)، شمخانی(دبیر شورای امنیّت ملّی)، رئیس گمرک، قالیباف(رئیس مجلس)، عزیز جعفری(فرمانده پیشین سپاه)، سلامی(فرمانده سپاه)، اسحاق جهانگیری(معاون احتجام)، رحمانی فضلی(وزیر کشور دولت پیشین)، کراباسچی(شهردار پیشین تهران)، موسوی(نامزد انتخابات هشتاد و هشت)، سعید حجّاریان(نان عشق موتور هزار)، ارتش، آقایان اشتری فرمانده نیروی انتظامی و وزیر اطّلاعات به گمان دست کم از مجریان موضوع هستند، در بخش گمرک از نام رئیس گمرک استفاده شده است که دست کم به گمان ما با استفاده از نام برای وزیر اطّلاعات متفاوت است، منظور از آقای رئیس گمرک شخص آقای ریاست گمرکات نیست بلکه سر منشا فرماندهی گمرکات در دست کم فلتا(ایران) است. 14:39 همین حوالی. “دست کم” به اسامی مجریان افزوده شد، آقای وزیر اطّاعات به مجریان افزوده شدند، افزودن شرح تفاوت مطرح داشتن آقای رئیس گمرکات و آقای وزیر اطّلاعات، 15:37 همین حوالی. سرعت پائین سیستم، سرعت پائین اینترنت، سایت‌های فیلتر، قطعی مکرّر psiphon3 به گمان با مداخلۀ آقای جنّتی از شرایط دقایق گذشته است، ما در اتّصال gardun.ir به WordPress.com با موضوع عدم شناسائی دامنۀ .ir دست کم در دو دامنۀ gardun.ir و personally.ir توسّط WordPress.com مواجه شدیم، به هر ترتیب در ذخیرۀ اخیر این نوشته عواملی که پیشتر مطرح شد به گمان کمی بیش از یک دقیقه باعث گرفته شدن زمان شدند که در نهایت با قطع psiphon3 این ذخیره انجام گرفت، افزونۀ به گمان ما کُند Jetpack را مایل بودیم در آن اتّصال به آزمون بکشیم. 15:46 همین حوالی. Jetpack در gardun.ir نصب شد که گویا روزانه امکان اتّصال را بررسی خواهد داشت، نام دو دامنۀ gardun.ir و personally.ir به دست کمِ عدم امکان اتّصال به WordPress.com توسّط gardun.ir افزوده شد. 16:06 همین حوالی. “در یافت” در تیتر نوشته به “دریافت” ویراست شد، 16:45 همین حوالی. spacex به SPACEX اصلاح شد، 23:47 همین حوالی.