قطر

تعداد پاراگرف: 1

آیا چنین تنها به گمان ما رسید یا قطر به عنوان نقطهٔ مرکزی با پشتیبانی هند و تارا در روز گذشته در شرف روشن ساختن آتش جنگی جهانی بودند. ۰۹:۱۴ شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰.